Wypłata trzynastek nie jest zagrożona.
30 listopada 2020
Posiedzenie Kapituły “Kryształowej Gwiazdy” – komunikat.
4 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Stanowisko ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie art. 15a ustawy emerytalnej!

Po analizie przedstawionego przez MSWiA projektu Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego przyjął stanowisko, że policjantów, którzy zostali przyjęci do służby w okresie od      1 stycznia 1999′ do 30 września 2003′ roku, o których mowa w Porozumieniu z 8 listopada 2018′ zawartego pomiędzy związkami zawodowymi służb mundurowych a Ministrem SWiA, powinny obowiązywać takie same zasady, jak policjantów przyjętych przed tą datą.

To właśnie ci policjanci zostali “oszukani” przez ustawodawcę, który zmienił warunki przejścia na emeryturę w trakcie gdy obowiązywał inny system emerytalny.

Projekt nowelizacji ustawy przedstawiony przez MSWiA nie spełnia powszechnych oczekiwań i wymaga zmiany, zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej, zaufania do Państwa, poprawności legislacyjnej oraz tak po prostu zwykłej ludzkiej uczciwości, którą należy darzyć funkcjonariuszy działających w imieniu Państwa.

Biuro prasowe ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego