Policjant OPP Katowice niewinny zranienia kibica. Skarga kasacyjna oddalona przez Sąd Najwyższy
19 maja 2017
Opinia Forum ZZ do projektu ustawy o zmianie ustawy o policji
19 maja 2017
Pokaż wszystkie

Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie pluralizmu związkowego w Policji

ilustracja

(…)Ponad 27 lat temu, Czesław Kiszczak próbując ratować szczątki struktur poprzedniego systemu proponował, aby policjanci mogli zrzeszać się w więcej niż w jednym związku zawodowy,, od tamtej pory nikt więcej nie próbował podważyć zasad wypływających z Konstytucji RP, Ustawy o Policji czy w końcu konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dla wszystkich decydentów było jasne, że próba wprowadzenia związkowego pluralizmu w strukturach Policji może w efekcie oznaczać katastrofę nie tylko dla samego środowiska, ale i dla bezpieczeństwa wszystkich Polek i Polaków…(…)

Cała treść Stanowiska Forum Związków zawodowych w załączniku: