Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kończące 2017 rok
18 grudnia 2017
„Kolęda dla stróżów prawa”…
18 grudnia 2017
Pokaż wszystkie

Spotkanie Wigilijne NSZZ Policjantów – grudzień 2017′

ilustracja

W uroczystej wigilii NSZZ Policjantów wziął udział Ksiądz Biskup Polowy Generał Brygady Józef Guzdek i Ksiądz Kapelan Komendy Głównej Policji Jan Kot.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Pani Irena Zając – Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, Pan Zdzisław Czarnecki – Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Pani Iwona Kalicka – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników MSWiA i Pani Barbara Szerlowska-Heman – wiceprzewodnicząca ZZP MSWiA, Pan Julian Sekuła – Przewodniczący Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej „Godność”, Pan gen. Adam Rapacki – Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Antoni Duda – wieloletni Przewodniczący NSZZ Policjantów, obecnie Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Pan Marcin Kolasa – Przewodniczący ZK NSZZ Straży Granicznej, Pan Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz Pan Piotr Pietrzak – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Po udzieleniu zebranym błogosławieństwa i wspólnej modlitwie Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wręczył Księdzu Biskupowi haftowane logo Policji z krzyżem i napisem: BÓG, PRAWO, OJCZYZNA.

Następnie Zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Galeria Foto