Poziom uzwiązkowienia w Policji przedmiotem zazdrości ogólnopolskich organizacji związkowych.
24 kwietnia 2019
Sukcesy dzielnicowego II Komisariatu Policji KMP w Łodzi…
8 maja 2019
Pokaż wszystkie

Siłownia plenerowa w OSzP w Sieradzu

26 kwietnia 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wraz z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi nadkom. Krzysztofem Balcerem odwiedzili Ośrodek Szkolenia Policji w Sieradzu. Głównym celem wizyty było otwarcie i oddanie do użytku słuchaczom siłowni plenerowej, która będzie stanowić zaplecze treningowe dla słuchaczy i pracowników ośrodka.

Ta cenna inicjatywa, która zrodziła się w umysłach członków Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu, mogła zostać zrealizowana dzięki determinacji i wysiłkom Przewodniczącego Zarządu Terenowego podinsp. Andrzeja Somli oraz pozostałych członków zarządu (Agnieszki Ratajczyk i Mariusza Zawady). Oczywiście niezbędna była przychylność i pomoc Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego. I w ten sposób przy współpracy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi kolejne pokolenia kursantów będą mogły korzystać z plenerowych instalacji, pozwalających rozwijać tężyznę fizyczną.

W skład siłowni wchodzi 10  urządzeń:

1)         biegacz + orbitrek

2)         krzesło + motyl

3)         drabinka + podciąg

4)         prostownik + ławka

5)         wioślarz + prasa

Koszt urządzeń i montażu siłowni plenerowej to 22496,70 zł. Środki finansowe na budowę pozyskano z Wojewódzkiej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego.

Liczymy, że sprzęt posłuży do podnoszenia sprawności fizycznej trenujących a także pozwoli na aktywne spędzanie wolnego czasu po zajęciach.

  • komendant wojewódzki policji w Łodzi przyjmuje meldunek od kierownika ośrodka szkolenia policji
  • komendant i słuchacze ośrodka szkolenia policji
  • policjanci sprawdzaja sprzęt na nowej siłowni plenenerowej
  • komendant  wojewódzki z przewodniczącym łodzkich związków zawodowych podczas oddania do użytku siłowni plenerowej
  • policjanci podczas kursu podstawowego ćwiczą na sprzętach siłowni plenerowej
  • policjanci w ośrodku szkolenia sprawdzaja sprzęt na nowej siłowni plenerowej