“Rodzic w mundurze – poprawka w KPRM”
9 kwietnia 2020
Obradowało Prezydium ZG NSZZ Policjantów
9 kwietnia 2020
Pokaż wszystkie

Rząd zrówna prawo policjantów do opieki nad dziećmi

W ostatniej nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pominięto policjantów i innych funkcjonariuszy, chociaż to oni obok służb medycznych walczą z zarazą na pierwszej linii.

Pominięcie dotyczy sprawowania opieki na dzieckiem do lat 8. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Z problemem tym zmierzyć się postanowiła Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Z treści rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 7 kwietnia 2020 r. wynika, że działania Federacji okazały się skuteczne.

W konsekwencji zmian nieobejmujących funkcjonariuszy, zasiłek opiekuńczy dla pracowników i rolników stał się rozwiązaniem dwukrotnie korzystniejszym. Dla przykładu, art. 121b ust. 3 ustawy o Policji przewiduje w tej chwili maksymalnie 14 dni opieki nad dzieckiem.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwróciła na to uwagę podczas spotkania z ministrem Wąsikiem, a w chwilę potem wystosowała do ministra Kamińskiego stosowny wniosek.

Odpowiedzią jest załączony poniżej projekt, który w art. 68 tę sytuację naprawia.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów