Od wczoraj – 10 października zasady obowiązujące w strefie żółtej zostają rozciągnięte na cały kraj.
11 października 2020
Czy straż miejska może nałożyć mandat za brak maseczki?
12 października 2020
Pokaż wszystkie

Rada Ministrów wydała rozporządzenie określające ograniczenia, nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1.

Treść rozporządzenia w załączniku