Pismo KGP do MSWiA w sprawie podwyżek
12 stycznia 2017
Motywacja, ale bez pieniędzy…
17 stycznia 2017
Pokaż wszystkie

Projekty rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji!!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłało projekty rozporządzeń zmieniających:

  1. rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji, i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe,
  2. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od których jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Projekty powyższych rozporządzeń zostały zamieszczone na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacji oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkami:

  1. https//bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2016/24430.mswia.html;
  2. https//bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2016/24431.mswia.html.