Szczepienia służb mundurowych od 29 marca 2021′
9 marca 2021
OPP Łódź – uroczyste ślubowanie 70 nowo przyjętych policjantów
15 marca 2021
Pokaż wszystkie

Prezydent za kontynuacją programu modernizacji służb mundurowych w latach 2021-2024.

Prezydent spotkał się 8 marca 2021′ ze strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych, zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19. W spotkaniu wziął udział Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

W trakcie spotkania Prezydent nawiązując do wyposażenia straży pożarnej zapewnił, że dołoży starań aby mimo pandemii, mimo sytuacji kryzysowej budżetu państwa zrealizować kolejny etap programu modernizacji służb mundurowych, który był zakładany na lata 2021-2024. 

(…) Sytuacja, w jakiej znajdują się służby odpowiadające za nasze bezpieczeństwo; to, jak te służby są wyposażone, jak bezpiecznie funkcjonariusz może realizować swoje zadania; czy jest on dobrze wynagradzany; czy ma poczucie adekwatności tego wynagrodzenia do realizowanych zadań, do pełnionej służby – ma to z punktu widzenia państwowego, w związku z tym, oczywiście, także i mojego, fundamentalne znaczenie – zapewnił prezydent.

Natomiast na jakim etapie są obecnie prace nad kontynuacją programu modernizacji służb mundurowych próbuje ustalić portal Infosecurity24.pl w artykule Dominika Mikołajczyka zatytułowanym: “Andrzej Duda: będę się starał ze wszystkich sił, by program modernizacji służb mundurowych był kontynuowany”.

Autor przypomina, że w ubiegłym tygodniu z pismem w tej sprawie do szefa MSWIA zwrócili się przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. – “W związku z informacjami o możliwościach finansowych, jakie Polska zyska dzięki środkom w ramach Planu Odbudowy dla Europy (…) Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych dostrzega możliwość realizacji zobowiązań zapisanych w Porozumieniu zawartym w dniu 8 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami reprezentującymi funkcjonariuszy służb mundurowych” – piszą mundurowi związkowcy. Oczekują zorganizowania przez MSWiA spotkania, podczas którego “omówione zostałyby możliwości wprowadzenia w życie kolejnej ustawy modernizacyjnej”. Jak dodawał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Koniuszy, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, “minister i rząd stracili argumenty by dalej zwlekać”, a “środki na kontynuowanie modernizacji w służbach mundurowych powinny się znaleźć”.

Nie wiadomo, czy stanowisko prezydenta pomoże w przyspieszeniu prac na programem rozwoju. Wiadomo jednak, że mundurowi liczą na wsparcie, a to ze strony głowy państwa wydaje się być dość wyraźne – konkluduje Dominik Mikołajczyk.

źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2114,spotkanie-ze-srodowiskami-zaangazowanymi-w-walke-z-pandemia.html