Psy dają głos – komentarz do materiału Polsatu: “Śmierć Bartosza S. w Lubinie. Wersja ratowników”
17 sierpnia 2021
Zamrożenie płac w budżetówce. Szykują się protesty.
20 sierpnia 2021
Pokaż wszystkie

Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą wydłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy antycovidowej, która przewiduje, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19.

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma na celu przedłużenie kadencji organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy, jeżeli kadencja ta upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu i jeśli w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów. Kadencja powyższych organów zostanie przedłużona do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W uzasadnieniu podkreślono, że wygaśnięcie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy bez możliwości przeprowadzenia wyborów członków na nową kadencję spowoduje ich paraliż.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Informacja w sprawie ustawy covid w załączniku źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2298,dziewiec-ustaw-z-podpisem-prezydenta.html 2021.08.16

ZAŁĄCZNIKI