Policja ma problem z kandydatami do służby
7 listopada 2017
Przewodniczący NSZZ Policjantów wziął udział w uroczystościach 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
13 listopada 2017
Pokaż wszystkie

Posłanka do PE Krystyna Łybacka pisze do ministra Mariusza Błaszczaka

ilustracja

(…) Za niepokojące należy uznać publiczne podważanie wiarygodności osób reprezentujących NSZZ Policjantów i stawianie im zarzutów na podstawie anonimowych źródeł informacji. Taki stan rzeczy powoduje eskalację konfliktu pomiędzy Ministerstwem i Związkiem, a tym samym oddala wszelkie możliwości dialogu i poszukiwania kompromisu w ważnych dla polskiej Policji kwestiach.
Zjawisko to jest tym bardziej niepokojące, że osoby, wobec których stosowane są wyżej opisane praktyki, od lat rzetelnie i kompetentnie reprezentują podczas prac sejmowych i ministerialnych interesy funkcjonariuszy, a ich działalność cieszyła się zawsze uznaniem i szacunkiem również wśród oponentów (…)

Krystyna Maria Łybacka z domu Maćkowiak – polska polityk, posłanka na Sejm w latach 1991–2014, doktor nauk matematycznych oraz wykładowca akademicki, minister edukacji narodowej i sportu w latach 2001–2004. Obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Treść całego pisma w załączniku.