SPOTKANIE WIELKANOCNE POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI
6 kwietnia 2023
Policyjny negocjator nominowany do nagrody EMPiKu. Głosujemy!
4 maja 2023
Pokaż wszystkie

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi

20 kwietnia 2023 roku w obiekcie auli na terenie Oddziałów Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia medali 30-lecia Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów . Pamiętać należy, że medale te są uhonorowaniem i formą wyróżnienia laureatów za szczególne zaangażowanie w działalność związkową oraz działania w obronie praw i godności policjantów. Dekoracji dokonał Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego Krzysztof Balcer.Odnotować należy, że wśród osób wyróżnionych znależli się policjanci z ZT II KP KMP w Łodzi, Łowicza, Pabianic, KWP w Łodzi, którzy bezapelacyjnie wykazali się w sposób znaczący swoimi działaniami, uporem i zaangażowaniem dla całego naszego środowiska jak i pojedynczych policjantów.Po uroczystej ceremonii odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego na którym podjęto szereg uchwał. Kilka z nich dotyczyło pomocy finansowych dla funkcjonariuszy, którzy znaleźli się w niezwykle poważnych sytuacjach zdrowotnych, a także i służbowych. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz preliminarz na rok 2023. Oficjalnie z przedstawicielami ZT oraz ZW pożegnał się oraz podziękował za dotychczasową współpracę Przewodniczący Zarządu Terenowego w KMP Skierniewice kol. Aleksander Wasilewski, który zakończył służbę w dotychczasowej jednostce i rozpoczął w nowym miejscu. Nie miej jednak pozostając nadal w naszym garnizonie oraz naszej organizacji.ps od autora: Na zdjęciach widać, że znak paragrafu na klapie munduru nie oznacza, że nie można być oddanym dla sprawy policyjnej.

A motto na dziś: „Najgorzej jest gdy poziom ambicji przewyższa poziom wartości człowieka.”

fot. oraz część artykułu zaczerpnięta i udostępniona dzięki uprzejmości ZT II KP KMP w Łodzi