Apel o pomoc Koledze walczącemu z ciężką chorobą.
15 marca 2018
Federacja straciła cierpliwość – ministrowie otrzymali żądania
15 marca 2018
Pokaż wszystkie

Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

ilustracja

13 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z udziałem Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbyło się w Sali Kolumnowej Hotelu Łazienkowskiego w Warszawie.

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok – sprawozdanie przedstawił wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Piotr Malon.
  2. Przyjęcie preliminarza wydatków na rok 2018.
  3. Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany umowy i porozumienia z Komendantem Głównym Policji.
  4. Zatwierdzenie decyzji Prezydium ZG NSZZ Policjantów.
  5. Rozpatrzenie wniosków Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych NSZZ Policjantów.
  6. Sprawy bieżące.

Galeria Foto