Służymy nie bacząc na problemy i zagrożenia, ponieważ rota ślubowania nas obowiązuje – Andrzej Szary dla Radia Poznań
14 stycznia 2021
Policjanci w Polsce toną w papierach, instrukcjach i procedurach, a rozprawy sądowe trwają zbyt długo, nawet w najprostszych sprawach
14 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych /transmisja na żywo/

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy transmisję na żywo z posiedzenia sejmowej  Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Przedmiotem posiedzenia Komisji jest:

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służb podległych MSWiA
– przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji stałej.
Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r.
– przedstawia Przewodniczący Komisji