Stanowisko ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie art. 15a ustawy emerytalnej!
4 grudnia 2020
Rzecznik Komendy Stołecznej Policji: przepraszamy za sytuacje, które były niepotrzebne. Pismo KSP do Rektora Politechniki Warszawskiej.
4 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Posiedzenie Kapituły “Kryształowej Gwiazdy” – komunikat.

2 grudnia 2020 roku obyło się posiedzenie Kapituły “Kryształowej Gwiazdy”, która dokonała oceny 153 wniosków skierowanych do Kapituły przez Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów oraz kierowników jednostek Policji województwa wielkopolskiego.

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania odznak i dyplomów podejmą wspólnie w najbliższych dniach mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz nadinsp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

Wręczenie odznak ze względu na obowiązujący reżim sanitarny nastąpi prawdopodobnie w jednostkach terenowych, o czym zostaną poinformowani Komendanci oraz Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów.

SKŁAD KAPITUŁY:

– mł. insp. Andrzej Szary – Przewodniczący ZW NSZZ P województwa wielkopolskiego – Przewodniczący Kapituły;
– insp. Rafał Pawłowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
– podinsp. Jarosław Szemerluk – przedstawiciel korpusu oficerów;
– asp. szt. Dariusz Żak – przedstawiciel korpusu aspirantów;
– sierż. szt. Łukasz Szymaś – przedstawiciel korpusu podoficerów i posterunkowych.

Kapituła zaproponowała zmianę Regulaminu przyznawania odznaki, która pozwoli aby wyróżnieni funkcjonariusze mogli otrzymać PIN “Kryształowej Odznaki”, który będzie można nosić na mundurze.

WYCIĄG Z REGULAMINU:

Odznakę otrzymuje:

“Policjant pełniący służbę w jednostce policji podległej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu, który wykonując obowiązki służbowe naraził swoje życie lub zdrowie, doznając poważnych obrażeń ciała bądź doznał uszczerbku zdrowia oraz policjant, który ofiarna służbą przyczynił się do uratowania życia innej osobie lub jego działania przyniosły wyraźna poprawę warunków życia innych osób.”