Aktualny stan kadrowy Policji
18 listopada 2020
Ruszają wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
18 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Poseł Wiesław Szczepański o Biurze Monitorowania Policji w wywiadzie dla Infosecurity24.pl /Stanowisko NSZZ Policjantów/

“Co do zasady Biuro zajmowałoby się rozpatrywaniem skarg na działania policji, kontrolą jej działalności czy też prowadzeniem działań analitycznych zmierzających do ustalenia przyczyn i skali nieprawidłowości w działalności policji” – mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl Wiesław Szczepański, przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jak dodaje, “gdyby dziś istniało BMP, to właśnie ta jednostka (…) powinna zająć się wyjaśnieniem postrzelenia gumową kulą podczas Marszu Niepodległości jednego z dziennikarzy. To właśnie ta jednostka mogłaby sprawdzać, czy postępowanie policji wobec protestujących było właściwe” – informuje portal InfoSecurity24.pl w artykule zatytułowanym: “”Chodzi o stworzenie policyjnego NIK-u”. Wiesław Szczepański o Biurze Monitorowania Policji”.

Czytaj więcej…

Projekt powołania Biura Monitorowania Policji został wniesiony przez posłów Lewicy 5 listopada 2020′

Przypominamy Komentarz Biura Prasowego ZG NSZZ Policjantów

Dzisiaj Policję i policjantów kontrolują między innymi:

  • Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW),
  • Parlamentarzyści RP w ramach interpelacji,
  • Sądy, Prokuratura,
  • Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA,
  • Biuro Spraw Wewnętrznych KGP,
  • Biuro Kontroli KGP,
  • Wydziały Kontroli KWP,
  • Obywatele w ramach kontroli społecznej,
  • Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Fundacje, jak HFPC i inne …

Powoływanie kolejnego organu o charakterze stricte politycznym nie daje żadnej gwarancji, że sprawy będą obiektywnie rozpatrzone, tym bardziej, że obserwujemy postępującą radykalizację sceny politycznej, która staje się coraz bardziej brutalna.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

W załączniku projekt powołania Biura Monitorowania Policji wniesiony przez posłów Lewicy

Fot. jp