Potrzebna krew dla naszego niebieskiego brata…
30 lipca 2020
Jest rekomendacja senackiej komisji dla wprowadzenia poprawek
31 lipca 2020
Pokaż wszystkie

Pomagamy i chronimy – wojewódzkie obchody Święta Policji

W czwartek, 30 lipca 2020 roku, na terenie Oddziału Prewencji w Łodzi odbyły się wojewódzkie uroczystości Święta Policji. Tegoroczne obchody z uwagi na pandemię koronawirusa i bezpieczeństwo sanitarne miały okrojony charakter oraz zawężoną liczbę uczestników. Gratulujemy wszystkim awansowanym i wyróżnionym medalami a także odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości podkom. Sebastiana Dybałę Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Sławomir Litwin dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z policjantami.  Następnie wybrzmiał hymn Rzeczypospolitej Polskiej i podniesiono flagę państwową na maszt.

Na trybunie honorowej zasiedli : Wojewoda Łódzki – pan Tobiasz Bocheński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Pan Robert Baryła, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej – Jego Ekscelencja ksiądz Ireneusz Pękalski, Kapelan Wojewódzkiego  Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ksiądz podporucznik Jacek Syjud, Przewodniczący Łódzkiego Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer, Wiceprzewodniczący Łódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji – Pan Michał Bienias.

Swoją obecnością zaszczycili nas także Naczelnik BSWP w Łodzi mł. insp. Kamil Czarnecki oraz Naczelnik Zarządu CBŚP mł. insp. Marek Węglarski.

Serdecznie powitani zostali wszyscy policjanci wyróżnieni w obecności kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego.

Przedstawiciele policjantów i pracowników Policji zostali uhonorowani medalami oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wręczono także akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 roku Medalem za długoletnią służbę odznaczonych  na placu apelowym zostało 24 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników ( łącznie  w garnizonie 56 osób ).

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaką Zasłużony Policjant , podczas uroczystości, wyróżnionych zostało 12 funkcjonariuszy ( łącznie 81). Srebrną odznakę Zasłużony Policjant z rąk Wojewody Łódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Łodzi odebrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka.

Ceremonia związana z obchodami Święta Policji była doskonałą okazją aby uroczyście pogratulować  Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi odebrania aktu mianowania na stopień nadinspektora policji co nastąpiło 25 lipca 2020 roku podczas centralnych Obchodów w Warszawie.

Z dniem 24 lipca 2020 roku mianowano na kolejny wyższy stopień policyjny 1628 funkcjonariuszy Łódzkiego Garnizonu. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym ale i prywatnym.

Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów  przyznało Krzyż Niepodległości z  Gwiazdą  Klasy Pierwszej nadinsp. Sławomirowi Litwinowi za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZP.

Po tej części głos zabrał Komendant Wojewódzki, który z serca podziękował wszystkich policjantom za zaangażowanie w stanie pandemii , cieżką, ofiarną służbę i realizację ogromu zadań. Wyraził dumę za to, że może stać na czele Łódzkiego Garnizonu. Komendant zwrócił się także do kobiet w Policji doceniając ich wkład w służbę, wrażliwość i łamanie stereotypów. Przypomniał przypadający w tym roku  95. jubileusz powołania policji kobiecej. Nadinsp. Sławomir Litwin w swoich słowach wyróżnił także laureata ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” – dzielnicowego z KP w Aleksandrowie Łódzkim mł. asp. Tomasza Staszewskiego.

Złożył życzenia dalszych sukcesów !

Następnie głos zabrali zaproszeni goście . Wojewoda Łódzki Pan Tobiasz Bocheński  podziękował policjantom  za pracę na froncie  walki z koronawirusem.  Podkreślił bardzo dobre oceny społeczne naszej formacji. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Robert Baryła także zwrócił uwagę na zmianę zadań w ostatnim czasie i podziękował za dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Pogratulował wszystkim wyróżnionym, wyraził szacunek i uznanie.

Meldunkiem złożonym Komendantowi przez dowódcę uroczystości zakończono ceremonię a już jutro ślubowanie złoży 34 nowych policjantów, których powitamy w naszych szeregach.

Najbardziej cieszy zaufanie, jakim Policja jest darzona.  Ponad 80 proc. obywateli uważa, że Policja dobrze realizuje swoje zadania. Ponad 71 proc. obywateli darzy zaufaniem naszą formację. Pomagamy i chronimy !

POLECAMY :

http://www.lodz.policja.gov.pl/eld/komunikaty-1/aktualnosci/50665,Obchody-Swieta-Policji-w-siedzibie-Komendy-Miejskiej-Policji-w-Lodzi.html

https://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/elw/informacje/50972,Powiatowe-obchody-Swieta-Policji-w-koluszkowskiej-komendzie.html

http://wielun.policja.gov.pl/?serwis=ewi&dzial=informacje&id=50893

http://sieradz.policja.gov.pl/?serwis=esi&dzial=informacje&id=50727

http://www.skierniewice.policja.gov.pl/es/informacje/50716,Skierniewickie-obchody-Swieta-Policji-2020.html

http://www.zgierz.policja.gov.pl/ezg/informacje/50723,Obchody-Swieta-Policji-w-powiecie-zgierskim.html

https://kutno.policja.gov.pl/?serwis=eku&dzial=informacje&id=50697

http://www.leczyca.policja.gov.pl/?serwis=ele&dzial=informacje&id=50977

http://www.poddebice.policja.gov.pl/?serwis=epd&dzial=informacje&id=50976

https://tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl/etm/informacje/50670,Obchody-Swieta-Policji-w-tomaszowskiej-komendzie.html

http://www.wieruszow.policja.gov.pl/?serwis=ewe&dzial=informacje&id=50839

http://www.lowicz.policja.gov.pl/?serwis=elc&dzial=informacje&id=50704

https://www.lask.policja.gov.pl/?serwis=ela&dzial=informacje&id=50639

http://www.zdunska-wola.policja.gov.pl/ezd/informacje/50729,Swieto-Policji-w-zdunskowolskiej-komendzie.html

http://www.opoczno.policja.gov.pl/?serwis=eop&dzial=informacje&id=50657

 

 

źródło: https://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/50970,Pomagamy-i-chronimy-wojewodzkie-obchody-Swieta-Policji.html