Kolejna fala odejść z BOR-u: ludzie boją się o swoją przyszłość
5 lipca 2017
Spektakularne wystąpienie Pawła Kukiza przed głosowaniem wotum nieufności
6 lipca 2017
Pokaż wszystkie

Policja sprawdza postępowania dyscyplinarne. Funkcjonariusze mogą stracić pracę

ilustracja

Policyjni komendanci wojewódzcy na wniosek szefa MSWiA prowadzą kontrolę zawieszonych postępowań dyscyplinarnych. Funkcjonariusze, co do których są wątpliwości, mogą stracić pracę.
W piśmie z 31 maja br. (nr. I-KIII-168/17), do którego dotarł DGP, komendant stołeczny policji zobowiązał podległych mu komendantów rejonowych i powiatowych do dokładnej analizy postępowań dyscyplinarnych. „W przypadku zebrania materiału dającego podstawę do wdrożenia procedury administracyjnej w przedmiocie zwolnienia (…) funkcjonariuszy ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji, należy niezwłocznie wszcząć postępowanie administracyjne. W przypadku braku przesłanek do wszczęcia postępowania administracyjnego na wskazanej podstawie, należy wystosować odpowiednio uzasadniony wniosek do Komendanta Stołecznego Policji o rozważanie możliwości zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 powołanej ustawy”. To oznacza, że taka osoba zostanie zwolniona ze względu na „dobro służby”.
To jest bardzo nieprecyzyjne pojęcie i może doprowadzić do nadużyć. Przy okazji takiej akcji pracę mogą stracić osoby niewygodne dla przełożonych, które w innych okolicznościach miałyby szansę na wyjaśnienie sprawy będącej powodem postępowania dyscyplinarnego – podkreśla Andrzej Szary, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów.

Czytaj więcej…