SŁUŻBA NIE DRUŻBA?
18 stycznia 2020
To podziękowania dla Was wszystkich…
21 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Podwyżki w Służbie Celno-Skarbowej. Ministerstwo Finansów proponuje po 700 złotych na etat

„Przewiduje się, że przeciętny wzrost uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w 2020 r. wyniesie ok. 12 proc., tj. ok. 700 zł miesięcznie brutto na 1 etat” – wynika z informacji jakie redakcji InfoSecurity24.pl przekazał wydział prasowy Ministerstwa Finansów. Od stycznia tego roku podwyżki w kwocie nie mniejszej niż 500 złotych brutto na etat otrzymać powinni także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Jak zapewnia resort finansów, podwyżka uposażeń obejmie wszystkich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Podobnie jak w innych służbach mundurowych, także w KAS, na podwyżkę złożą się dwa elementy. Jeden to zwiększenie w 2020 roku kwoty bazowej (wzrost zapisano w projekcie ustawy budżetowej na ten rok). Drugim elementem składowym obiecanych 700 złotych, jest zwiększenie uposażenia wynikające z programu „Modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”.

Ministerstwo Finansów przekonuje, że przeciętny wzrost uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w 2020 r. wyniesie ok. 12 proc., co przełoży się na około 700 zł miesięcznie brutto na 1 etat. „Niezależnie od rzeczywistego terminu wypłaty, podwyżki przewidziane są od dnia 1 stycznia 2020 r.” – zapewnia resort finansów. Wszystko m.in. dlatego, że podwyższenie kwoty bazowej, zapisane jest w projekcie ustawy budżetowej na ten rok, który dopiero niedawno trafił do Sejmu, a ustawę, oprócz Sejmu, przyjąć musi jeszcze Senat by na końcu znalazł się pod nią prezydencki podpis. I choć resort finansów przekonuje, że „kierownictwo Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dąży do jak najszybszego wdrożenia podwyżek płac pracowników i funkcjonariuszy KAS”, wydaje się, że termin ich wypłaty teraz jest zależny od tempa prac nad ustawą budżetową w parlamencie.

Związek zawodowy Celnicy.pl obawia się jednak, że wzrost dodatku kontrolerskiego, który zgodnie z zapowiedziami powinien zostać ostatecznie ustalony i wypłacony do końca lutego, finansowany będzie kosztem podwyżki przeznaczonej na uposażenia zasadnicze. Jak informują związkowcy, „MF nie przedstawił jednoznacznego stanowiska w tym zakresie. Była mowa o przekazaniu połowy dodatku (z 2019 r.) do zasadniczej, ale nie udzielono odpowiedzi precyzyjnej na tak postawione pytanie”.

Związek poinformował, że nie ma akceptacji środowiska zawodowego do finansowania wzrostu dodatków kontrolerskich kosztem podwyżki uposażenia zasadniczego. W tym zakresie powinny być dodatkowe środki, a obecna podwyżka powinna wejść do uposażenia/wynagrodzenia zasadniczego w całości. – Związek Zawodowy Celnicy.pl

Resort finansów, podczas ostatniego spotkania z funkcjonariuszami KAS poinformował też, że nie mogąc związać dyrektorów izb skarbowych poleceniem, zamierza wypracować dla nich wytyczne, tak „aby nie było mowy w żadnej Izbie Administracji Skarbowej, że ktoś został oszukany na dodatku”.

DM