MSWiA po trzech latach od wejścia w życie ustawy dezubekizacyjnej zaczyna stosować przepis o „nadzwyczajnych przypadkach”
3 lipca 2019
Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy!
3 lipca 2019
Pokaż wszystkie

Pismo Federacji ZZSM do Prezydenta RP – nie ma zgody na upolitycznienie służb przez Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”

Pismo Federacji ZZSM do Prezydenta RP – nie ma zgody na upolitycznienie służb przez Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”

ilustracja

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwróciła się do Prezydenta RP z wnioskiem o wycofanie się z inicjatywy ustawodawczej polegającej na wniesieniu do Sejmu projektu o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej, z uwagi na nieuwzględnienie skutków, jakie mogą doprowadzić do osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego z powodu utraty zaufania społecznego do wymienionych formacji mundurowych.

Pełna treść pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w załączniku