KOMUNIKAT – nowe propozycje resortu.
28 listopada 2022
KOMUNIKAT – Porozumienie wymaga dodatkowych środków.
29 listopada 2022
Pokaż wszystkie

!!!PILNE!!!

W związku z ukazaniem się przedmiotowego aktu prawnego:ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)z dnia 17 listopada 2022 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.Przewodniczący ZW NSZZP woj. zachodniopomorskiego wystąpił o pilną interpetacje do kancelarii adwokackiej. Publikujemy treść odpowiedzi.Szanowny Panie Przewodniczący, po przeanalizowaniu treści nowelizacji rozporządzenia, w ocenie kancelarii zmiany mają charakter techniczny i porządkujący, nie mający wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych. Pojawiające się głosy orzekomym wpływie zmian na należne funkcjonariuszom uposażenia w naszej ocenie nie mają pokrycia w rzeczywistości i mogą być ukierunkowane na wprowadzenie w błąd i wzbudzenie niepokoju w policyjnych szeregach. Treść przepisu dot. zaświadczenia o uposażeniu lub wynagrodzeniu dla podstaw wymiaru emerytury jest podobna od początku obowiązywania rozporządzenia. Zmiany wynikają z dodania między innymi funkcjonariuszy i pracowników KAS i Straży Marszałkowskiej.

Tomasz Łuczkowski radca prawnyz up. adw. Kacpra Matlaka