PUCHAR DLA PODDĘBICKICH POLICJANTÓW W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W UNIEJOWIE
10 stycznia 2023
ŚLUBOWANIE NOWYCH POLICJANTÓW
10 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

PAMIĘTAMY!

Dzisiaj mija 32. rocznica śmierci naszych Kolegów. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

Sierżant Jacek Typrowicz

SIERŻANT JACEK TYPROWICZ 
ur. 1969 r. – zm. 1991 r.
Aplikant Kompanii Patrolowej Komendy Rejonowej Policji w Krośnie

Służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1990 r. na stanowisku aplikanta Kompanii Patrolowej Komendy Rejonowej Policji w Krośnie.

Pomimo krótkiego okresu służby dał się poznać jako policjant skuteczny, zdyscyplinowany i sumienny. Rzetelnie wywiązywał się z powierzonych zadań służbowych. Koleżeński i pracowity, cieszył się uznaniem przełożonych i współpracowników.

W dniu 10 stycznia 1991 r., podczas wykonywania czynności służbowych związanych z rekonstrukcją zdarzeń przeprowadzanych na potrzeby śledztwa, zginął tragicznie w katastrofie lotniczej śmigłowca.

Pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krośnie.

 Podkom. Pasterczyk Marek

PODKOMISARZ  MAREK PASTERCZYK
ur. 1962 r. – zm. 1991 r.
Młodszy specjalista Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krośnie

Służbę w Policji rozpoczął 1 kwietnia 1987 r. na stanowisku inspektora Sekcji Zabójstw i Rozbojów Wydziału Kryminalnego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krośnie.

W 1987 r. był słuchaczem Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi, które ukończył w 1988 r.

W okresie czteroletniej służby pracował kolejno na stanowiskach: inspektora Sekcji Włamań i Kradzieży Wydziału Kryminalnego, a następnie starszego asystenta i młodszego specjalisty Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krośnie.

Podkomisarz Marek Pasterczyk był dobrym i skutecznym policjantem. Sumienny, zdyscyplinowany i koleżeński, rzetelnie wykonywał obowiązki służbowe. Za zaangażowanie i osiągane wyniki w służbie był wyróżniany i nagradzany przez przełożonych.

W dniu 10 stycznia 1991 r., podczas wykonywania czynności służbowych związanych z rekonstrukcją zdarzeń na potrzeby śledztwa, zginął tragicznie w katastrofie lotniczej śmigłowca.

Starszy Sierżant Bogusław Szuba

STARSZY SIERŻANT BOGUSŁAW SZUBA 
ur. 1963 r. – zm. 1991 r.
Policjant Referatu Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Lesku

Służbę w Policji rozpoczął 12 kwietnia 1983 r. na stanowisku milicjanta II Kompanii Zmotoryzowanego Odwodu Milicji Obywatelskiej w Katowicach.

W latach 1983–1991, po zakończeniu zastępczej służby wojskowej, był słuchaczem Szkoły Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej w Pile.

Służył kolejno na stanowiskach milicjanta II Kompanii, milicjanta — kierowcy IV Drużyny Lekkiej Zmotoryzowanego Odwodu MO w Krośnie, kontrolera Grupy Ruchu Drogowego Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lesku, a następnie policjanta Referatu Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Lesku.

Starszy sierżant Bogusław Szuba był dobrym i skutecznym policjantem. Zdyscyplinowany i sumienny, rzetelnie wywiązywał się z powierzonych zadań służbowych. Za zaangażowanie i osiągane wyniki w służbie był wyróżniany i odznaczany przez przełożonych.

W dniu 10 stycznia 1991 r., podczas wykonywania czynności służbowych związanych z rekonstrukcją zdarzeń przeprowadzaną na potrzeby śledztwa, zginął tragicznie w katastrofie lotniczej śmigłowca.

Sierżant Marek Buda

SIERŻANT MAREK BUDA
ur. 1970 r. – zm. 1991 r.
Aplikant Kompanii Patrolowej Komendy Rejonowej Policji w Krośnie

Służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1990 r. na stanowisku aplikanta Kompanii Patrolowej Komendy Rejonowej Policji w Krośnie.

Pomimo krótkiego okresu służby dał się poznać jako policjant skuteczny, zdyscyplinowany i sumienny. Rzetelnie wywiązywał się z powierzonych zadań służbowych. Koleżeński i pracowity, cieszył się uznaniem przełożonych i współpracowników.

W dniu 10 stycznia 1991 r., podczas wykonywania czynności służbowych związanych z rekonstrukcją zdarzeń przeprowadzanych na potrzeby śledztwa, zginął tragicznie w katastrofie lotniczej śmigłowca.

Pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krośnie.

Starszy Sierżant Górecki Roman

STARSZY SIERŻANT ROMAN GÓRECKI 
ur. 1957 r. – zm. 1991 r.
Starszy policjant Referatu Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Lesku

Służbę w Policji rozpoczął 28 grudnia 1978 r. na stanowisku kursanta Zmotoryzowanego Odwodu Milicji Obywatelskiej w Krakowie.

W latach 1978–1991 pełnił służbę kolejno na stanowiskach: milicjanta – kontrolera Grupy Ruchu Drogowego w Lesku Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krośnie, a następnie na tym samym stanowisku w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Ustrzykach Dolnych oraz w Lesku. Ostatnio pełnił służbę na stanowisku starszego policjanta Referatu Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Lesku.

Starszy sierżant Roman Górecki był zdyscyplinowanym i sumiennym policjantem. W realizacji zadań z zakresu ruchu drogowego wykazywał duże zaangażowanie i rzetelność. Cieszył się uznaniem przełożonych i współpracowników. Za osiągane wyniki w służbie był wyróżniany i nagradzany przez przełożonych.

W dniu 10 stycznia 1991 r., podczas wykonywania czynności służbowych związanych z rekonstrukcją zdarzeń przeprowadzanych na potrzeby śledztwa, zginął tragicznie w katastrofie lotniczej śmigłowca.

Aspirant Zdzisław Marciniak

ASPIRANT ZDZISŁAW MARCINIAK
ur. 1956 r. – zm. 1991 r.
Komendant Posterunku Policji w Cisnej

Służbę w Policji rozpoczął w dniu 1 października 1977 r. na stanowisku milicjanta – kierowcy Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Toruniu.

W latach 1977–1991 pracował kolejno na stanowiskach: kierowcy i technika – kontrolera Stacji Obsługi, a następnie milicjanta, dowódcy drużyny patrolowej i dowódcy plutonu patrolowego w komisariacie I w Toruniu. Ostatnio zajmował stanowisko Komendanta Posterunku Policji w Cisnej.

Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w warszawskiej jednostce MSW, w latach 1977–1980 uczestniczył w trzyletnim cyklu doskonalenia zawodowego.

Aspirant Zdzisław Marciniak był dobrym skutecznym policjantem. Sumienny i zdyscyplinowany, rzetelnie wywiązywał się z powierzonych zadań służbowych. Za zaangażowanie i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez przełożonych.

W dniu 10 stycznia 1991 r., podczas wykonywania czynności służbowych związanych z rekonstrukcją zdarzeń na potrzeby śledztwa, zginął tragicznie w katastrofie lotniczej śmigłowca.

https://policja.pl/pol/aktualnosci/183575,Pamietamy.html