Jarosław Zieliński – „Wydaje mi się, że w tym miejscu był błąd policjantów”
10 sierpnia 2017
W Łodzi spotkali się przewodniczący ZT NSZZ Policjantów ze wszystkich OPP i SPPP w Polsce
31 sierpnia 2017
Pokaż wszystkie

Oświadczenie Biura ZW NSZZ Policjantów w Łodzi w sprawie odwołania Z-cy KWP

ilustracja

Oświadczenie Biura ZW NSZZ Policjantów w Łodzi w sprawie odwołania Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Odnosząc się do decyzji personalnej Komendanta Głównego Policji związanej z wydarzeniami w dniu 6 sierpnia br. na autostradzie A-1 na terenie województwa łódzkiego, gdzie doszło do spotkania dwóch zantagonizowanych grup pseudokibiców z terenu Polski, wyrażamy dezaprobatę i zdziwienie wobec odwołania ze stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Dariusza Walichnowskiego.
Decyzję tę oceniamy jako chybioną, przedwczesną w swojej ocenie, krzywdzącą zarówno dla zainteresowanego funkcjonariusza, jak również dla policjantów garnizonu łódzkiego oraz pozbawioną walorów oceny merytorycznej i wynikającą z pobudek politycznych.
Insp. Dariusz Walichnowski to uznany, wysokiej klasy specjalista w dziedzinie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, czego dowody dawał wielokrotnie w swojej dotychczasowej karierze. Te przymioty, a także głęboka wiedza i wieloletnie doświadczenie w kierowaniu siłami prewencji, były głównym powodem, dla którego powierzono mu dowodzenie pionem prewencji w województwie łódzkim. Jednym z licznych przykładów jego merytorycznej wartości jako dowódcy było dowodzenie działaniami na autostradzie A-1 podczas wywołanego gęstą mgłą potężnego karambolu, w styczniu tego roku. Zagrożenie było wówczas po wielokroć większe niż podczas nieudanej dzięki działaniom Policji, wspomnianej wyżej „ustawki”. Wówczas był powszechnie chwalony za sprawność dowodzenia, właściwe decyzje i profesjonalizm. Podczas zdarzenia, które legło u podstaw odwołania również był na miejscu i nadzorował czynności. Policja działała sprawnie i mimo groźby konfrontacji, nie dopuściła do eskalacji zagrożenia.
Obecnie trwa śledztwo prokuratorskie oraz czynności wyjaśniające komórek kontrolnych KWP w Łodzi oraz KGP. Do chwili obecnej nie przedstawiono żadnych wniosków wskazujących na niewłaściwe postępowanie insp. Walichnowskiego. Działania policjantów, w tym dowodzącego nimi Zastępcy Komendanta były i są dotychczas bardzo pozytywnie oceniane przez ekspertów, tym bardziej niezrozumiałe jest dla nas odwołanie insp. Dariusza Walichnowskiego z zajmowanego stanowiska. Dziwić musi fakt, że nastąpiło to po sławach Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, iż „wydaje się, że źle się stało, że dopuszczono do spotkania dwóch grup”.
Można odnieść nieodparte wrażenie, że decyzja o odwołaniu Zastępcy Komendanta jest konsekwencją filozofii: skoro polityk wypowiedział publicznie swoją opinię, to natychmiast pojawia się decyzja personalna wychodząca naprzeciw oczekiwaniom politycznym, bez dokonania oceny całokształtu służby funkcjonariusza
i wzięcia pod uwagę jego przydatności dla formacji oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa łódzkiego.
Uważamy, że decyzja o odwołaniu insp. Dariusza Walichnowskiego z zajmowanej funkcji jest krzywdząca nie tylko dla niego, ale również dla wypełniających z poświęceniem swoje obowiązki podległych mu policjantów oraz mieszkańców województwa łódzkiego.

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Łodzi
Krzysztof Balcer

Oryginał pisma w załączniku

ZAŁĄCZNIKI