Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie pluralizmu związkowego w Policji
19 maja 2017
Oświadczenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z dnia 22 maja 2017 r.
22 maja 2017
Pokaż wszystkie

Opinia Forum ZZ do projektu ustawy o zmianie ustawy o policji

ilustracja

Opinia Forum ZZ do projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw

W nawiązaniu do projektu w/w ustawy Forum Związków Zawodowych, biorąc pod uwagę stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów:
1. Negatywnie ocenia zmiany zaproponowane w art. 1 pkt 1-3
2. Pozytywnie ocenia zmiany zaproponowane w art. 1 pkt 4 – 10, jednakże po uwzględnieniu poniższych uwag…

Szczegóły w załączniku: