Policja odłożyła broń i połączyła się z protestującymi!
6 września 2018
Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 5 września 2018 r.
6 września 2018
Pokaż wszystkie

Odpowiedź Szefa Kancelarii Premiera na pismo złożone przez FZZSM w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Odpowiedź Szefa Kancelarii Premiera na pismo złożone przez FZZSM w dniu 28 sierpnia 2018 r.

ilustracja

Publikujemy odpowiedź, jaką otrzymaliśmy na złożone w dniu 28 sierpnia 2018 r. w Kancelarii Premiera pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

**********

BPRM.OEGP.4431.21.2018

Warszawa, 31 sierpnia 2018 r.

Pan
Rafał Jankowski

Przewodniczący Federacji Związków
Zawodowych Służb Mundurowych

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w dniu 28 sierpnia 2018 r., dotyczącego pogłębiającego się kryzysu kadrowego w służbach mundurowych, uprzejmie informuję, że przedłożone przez Państwa postulaty zostały przekazane włąściwym merytorycznie resortom i są obecnie analizowane.

Z poważaniem

/-/ Marek Suski

**********

Skan pisma w załączniku.