Związkowcy ze służb mundurowych wproszą się do premiera? „Wierzymy, że znajdzie dla nas czas”
28 sierpnia 2018
Protestujący związkowcy ze służb mundurowych idą do premiera. „Nadszedł już czas”
28 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Nasze postulaty są niezmienne

Nasze postulaty są niezmienne

ilustracja

Przywrócenie wypłaty dodatków do uposażenia absolutnie nie ma wpływu na prowadzoną Akcję Protestacyjną, a jej zakończenie uzależnione jest od podpisania porozumienia w sprawie sześciu postulatów, których nie spełnienie było przyczyną jej rozpoczęcia.

Nasze postulaty są niezmienne:

  • Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  • Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  • Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);
  • Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  • Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Z 2016 r. poz. 708, 2270, z 017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  • Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

To od ich spełnienia uzależniona jest sytuacja służb mundurowych.

Rozpoczął się ostatni tydzień wakacyjnego wypoczynku, czyli okres powrotu do domów.
Ponieważ nas, odpowiedzialnych za Wasze bezpieczeństwo, jest w chwili obecnej najmniej w historii, jedźcie ostrożnie.
Problemy mają także Ratownicy Medyczni, o których pamiętamy i serdecznie pozdrawiamy.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Fotografia Ratownicza Waldemar Szańkowski, za co serdecznie dziękujemy.