Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Łodzi jednoosobową wykładnią prawa?
9 stycznia 2020
Znamy laureata Niebieskiego Buraka 2019′ w kategorii MEDIA.
13 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Narada służbowa kadry kierowniczej Policji – wystąpienie Rafała Jankowskiego.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się coroczna narada służbowa kadry kierowniczej Policji. W naradzie wziął udział przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Podsumowując ubiegły rok uczestnicy narady z Komendantem Głównym Policji na czele, jednomyślnie uznali, że rok 2019’upływający pod znakiem 100. rocznicy powołania Policji Państwowej był ze wszech miar udany. Podkreślano zwłaszcza bardzo wysoką ocenę Policji w odbiorze społecznym – ponad 75 procent ankietowanych oceniło Policję pozytywnie a blisko 90 procent uznało, że w Polsce żyje się bezpiecznie.

Rafał Jankowski

Motywem przewodnim narady było jednak Porozumienie z 8 listopada 2018 r., a więc podwyżki, nadgodziny, dodatek przedemerytalny. W tym temacie panowała pełna zgoda – Porozumienie wywalczone przez Związek to jest krok milowy w dziejach formacji.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów już w pierwszym zdaniu wyraził najważniejszą myśl – „Co jest dobre dla policjantów jest też dobre dla Policji”.

– Jeżeli uznamy, że rok 2018. był dla policjantów ważny, bo podpisaliśmy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Porozumienie, to rok 2019 był pod tym względem ważniejszy, bo przyniósł realizację tego Porozumienia – dodał.

I chociaż Porozumienie nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane – o czym mówił na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – to postanowienia, które już zostały wprowadzone w życie poprawiły sytuację policjantów w sposób istotny – zaznaczył.

Rafał Jankowski w swoim wystąpieniu poruszył między innymi sprawę podwyżek, rozliczania nadgodzin, kwestię Programu Rozwoju na lata 2021-2024, gdzie będzie trzeba rozwiązać wiele niezałatwionych do tej pory spraw – w końcu naprawić siatkę uposażeń, przywrócić jej motywacyjny charakter, czyli to, czego w chwili obecnej nie gwarantują, ani grupy zaszeregowania, ani policyjne stopnie, ani też dodatki służbowe i funkcyjne. Przewodniczący podkreślił, że upomina się także o kadrę kierowniczą – chociażby w kwestii płatnych nadgodzin.

Rafał Jankowski zwrócił uwagę na to, że NSZZ Policjantów reaguje w każdej sytuacji, kiedy dotyczy ona funkcjonariuszy, a kiedy strona służbowa nie może zająć oficjalnego stanowiska, jak chociażby w sprawie ostatnich wydarzeń w Koninie, które wywołały nagonkę na Policję.

Tak naprawdę związek jest tam, gdzie oczekują tego policjanci – zaznaczył. Zwrócił się też bezpośrednio do wszystkich Komendantów Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych zgromadzonych na sali – prosząc o to, by pamiętali o swoich przewodniczących terenowych struktur NSZZ Policjantów nie tylko wtedy, gdy zbliża się Święto Policji i potrzebna jest ich pomoc, ale też wtedy, kiedy tworzą listy nagród. Bo ci ludzie poza służbą poświęcają swój czas na integrację załogi i na rozwiązywanie najpilniejszych problemów ludzi w jednostkach.

Rafał Jankowski

– Pamiętajmy, że to Związek zazwyczaj ma pomysł na zmianę (policyjnej rzeczywistości). To Związek podejmuje inicjatywę, Związek bierze udział w procesie legislacji, od pierwszego do ostatniego szczebla przez MSWiA, KGP i Sejm. Gdy „gotowy produkt” trafia do komend, to część komendantów zapomina niestety o swoich przewodniczących. – Najlepszym, a w zasadzie najgorszym przykładem jest tutaj podział środków finansowych, którego nie konsultujecie z Nimi– powiedział przewodniczący Rafał Jankowski.

– Z pełną odpowiedzialnością i bez względu na krytykę jaka na mnie spadnie, chcę powiedzieć, iż wielu spraw nie posunęlibyśmy tak szybko do przodu, gdyby nie zaangażowanie Komendanta Głównego, i za to Panie Komendancie chcę teraz podziękować – podkreślił przewodniczący NSZZ Policjantów.

Uczestnicy narady usłyszeli od Rafała Jankowskiego, że obecne relacje na linii MSWiA – NSZZ Policjantów dają nadzieję na „wyprostowanie” wielu spraw i załatwienie nierozwiązywalnych do tej pory problemów. Nadal nie odpuściliśmy art. 15a, i jak zapewnił Minister Wąsik 2 dni temu w Sejmie, przedstawi nam rozwiązania tego problemu. Jak powiedział wówczas Minister, do niektórych spraw będziemy „dochodzić stopniowo”, ale na pewno zmierzamy w dobrą stronę.

Na zakończenie odprawy miała miejsce uroczystość wręczenia Medali Stulecia utworzenia Policji Państwowej. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji medale otrzymali: Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i przewodniczący NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał Jankowski. Przypomnijmy, że poprzedni wiceminister MSWiA bardzo dbał o to, żeby ten medal nie zawisł na piersi przewodniczącego, o czym z kronikarskiego obowiązku przypominamy.