Policjant opuścił wiele dni pracy z powodu wypadku przy pracy – możliwe jest jego zwolnienie – tak stwierdził WSA w Warszawie.
6 sierpnia 2020
STANOWISKO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
11 sierpnia 2020
Pokaż wszystkie

Na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie ZER przywrócił emeryturę byłemu funkcjonariuszowi, którego objęła tzw. ustawa dezubekizacyjna. To prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja w Polsce

Wypłacone wyrównanie od 2017 r. i ponowne ustalenie wysokości świadczenia, z pominięciem ustawy zaopatrzeniowej z 2016 r. To efekt wyroku sądu apelacyjnego w Rzeszowie – pisze Paulina Nowosielska w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej w artykule zatytułowanym: “Najpierw zdezubekizowany, teraz zrehabilitowany. Były milicjant otrzymał wyrównanie emerytury”.

(…) Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (ZER) wypłacił wyrównanie za okres od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r., a od 1 września 2020 r. ponownie ustalił wysokość emerytury byłemu funkcjonariuszowi, którego objęła tzw. ustawa dezubekizacyjna. To prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja w Polsce.

Podstawą tej decyzji jest wyrok, jaki zapadł przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie, przyznający skarżącemu decyzję ZER prawo do renty i emerytury policyjnej w pełnej wysokości, czyli sprzed obowiązywania ustawy z 2016 r. Zakład złożył wprawdzie apelację, jednak sąd wyższej instancji w całości ją oddalił…

Więcej…