Policjanci w Polsce toną w papierach, instrukcjach i procedurach, a rozprawy sądowe trwają zbyt długo, nawet w najprostszych sprawach
14 stycznia 2021
Szkolenie policjantów na odległość. Rozporządzenie MSWiA.
22 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Maleje liczba wakatów. Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Meldunek kadrowy Policji na dzień 31 grudnia 2020 roku – brakuje 5410 funkcjonariuszy. Powoli zmniejsza się liczba wakatów! Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy sytuację kadrową Policji na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 • Przyjęto do służby w 2020 roku – 4373 osoby,
 • Zwolniono ze służby w 2020 roku – 5234 funkcjonariuszy,
 • W grudniu ze służby odeszło 111 funkcjonariuszy,
 • W KSC brakuje w chwili obecnej 561 pracowników, a pozostałych pracowników 491

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast obecnie brakuje 5410 funkcjonariuszy, co stanowi 5,24 % wakatów. Na dzień 1 listopada 2020 roku liczba wakatów wynosiła 7 177 funkcjonariuszy, co stanowiło 6,95 % wakatów.

Z powyższych danych wynika, że liczba wakatów zmniejszyła się o 1767, co jest pewnym osiągnięciem, jednak dopiero pierwszy kwartał 2021 roku pokaże, czy jest to tendencja stała. Największa fala odejść następuje zwykle właśnie w I kwartale. O odbiciu się od dna będziemy mogli mówić wówczas,  gdy liczba przyjęć w danym roku będzie większa od liczby zwolnień ze służby.

Problemem jest i zapewne będzie w br. kwestia “nawisów” w zakresie szkolenia podstawowego, nie zapominając o szkoleniach specjalistycznych, a kończąc na oficerskich. Ostatnia kontrola NIK w tym zakresie pokazuje, że przed szkolnictwem policyjnym stoi bardzo poważne wyzwanie. Temat ten był przedmiotem posiedzenia Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 12 stycznia 2021′.

W ocenie ZW NSZZ Policjantów najlepszym impulsem skłaniającym kandydatów do wstąpienia do służby w Policji jest obecnie aspekt finansowy, stabilność, państwowe gwarancje zatrudnienia oraz system emerytalny. Dlatego tak ważny jest Program rozwoju służb mundurowych zapisany w porozumieniu związków zawodowych z Ministrem SWiA w 2018 roku oraz zmiana art. 15a ustawy emerytalnej.

Związek czyni starania, aby taki pogram się pojawił w 2021 roku oraz aby doszło do uchwalenia zmiany ustawy emerytalnej. Sytuacja w kraju jest trudna, ale Państwo musi zrobić wysiłek finansowy, aby liczba wakatów w Policji odczuwalnie się zmniejszyła, a status materialny funkcjonariuszy uległ dalszej poprawie z uwzględnieniem inflacji i braku waloryzacji uposażeń. W minionych dwóch latach zrobiono wiele w tej sprawie, ale wieloletnie zaniechania i konkurencyjny rynek pracy wymagają dalszych, permanentnych podwyżek uposażeń.

Najgorsza sytuacja jeżeli chodzi o liczbę wakatów panuje w:

 • KSP Warszawa – 1 154 – 11,53%,
 • województwo łódzkie – 622 – 9,71%,
 • województwo dolnośląskie – 644 – 8,17%,
 • województwo zachodniopomorskie – 384 – 8,14%,
 • województwo lubuskie – 215 – 7,84%,
 • województwo pomorskie – 436 – 7,39%,
 • województwo wielkopolskie – 461 – 5,51%,
 • województwo śląskie – 562– 4,51%,
 • CBŚP – 144 – 7,20%,
 • CPKP – 52 – 23,11%,
 • WSPol Szczytno – 37 – 15,16%,
 • SP w Słupsku – 26 – 14,77%
 • CLKP – 13 – 11,21 %,
 • CSP Legionowo – 25 – 8,93 %,
 • BSW – 21 – 6,27 %.

Jeżeli chodzi o staż służby to wygląda to następująco:

 • poniżej 3 lat – 13 152,
 • 3 -10 lat – 27 563,
 • 11-15 lat – 20 876,
 • 16 -20 lat – 14 504,
 • 21- 30 lat – 20 3820,
 • powyżej 30 lat – 1016

Wiek funkcjonariuszy przedstawia się następująco:

 • poniżej 25 lat – 5472,
 • 25 – 30 lat – 11 231,
 • 31 – 40 lat – 40 685,
 • 41 – 50 lat – 35 206,
 • powyżej 50 lat – 5 337

Wykształcenie:

 • wyższe – 57 052,
 • policealne – 3 223,
 • średnie – 37 636,
 • zawodowe i podstawowe – 20

Kobiety w Policji:

 • służby kryminalne – 6 796,
 • służba prewencyjna – 8 717,
 • służba wspomagająca – 1 220,
 • służba kontrterrorystyczna – 14

Stan zatrudnienia:

 • oficerów – 13 431,
 • aspirantów – 42 172,
 • podoficerów – 30 994,
 • szeregowych – 11 301

Stan zatrudnienia wg. służb:

 • służby kryminalne – 34 909, w tym kierownictwo 1 876,
 • służby prewencyjne – 63 319,
 • służby kontrterrorystyczne – 962,
 • służby wspomagające – 3 994

Biuro Prasowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

Dane na dzień 1 listopada 2020′ – tutaj