RPO chwali policję
6 listopada 2020
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: od 9 listopada 2020′ wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
9 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który zakłada powołanie Biura Monitorowania Policji – Komentarz Biura Prasowego ZG NSZZ Policjantów

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw został wniesiony 5 listopada 2020′ przez grupę posłów Lewicy – przedstawiciel wnioskodawców – poseł Wiesław Szczepański.

Projekt dotyczy utworzenia Biura Monitorowania Policji jako niezależnej jednostki organizacyjnej podporządkowanej Sejmowi, powołanej między innymi do rozpatrywania skarg na działalność Policji, jej organów, jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy w zakresie w jakim dotyczy ona podstawowych zadań Policji.

Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych.

*******************************************************

Komentarz Biura Prasowego ZG NSZZ Policjantów

Dzisiaj Policję i policjantów kontrolują między innymi:

  • Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA,
  • Biuro Spraw Wewnętrznych KGP,
  • Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW),
  • Biuro Kontroli KGP,
  • Wydziały Kontroli KWP,
  • Parlamentarzyści RP w ramach interpelacji,
  • Obywatele w ramach kontroli społecznej,
  • Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Fundacje, jak HFPC i inne …

Powoływanie kolejnego organu o charakterze stricte politycznym nie daje żadnej gwarancji, że sprawy będą obiektywnie rozpatrzone, tym bardziej, że obserwujemy radykalizację sceny politycznej, która staje się coraz bardziej brutalna.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

****************************************************

Projekt ustawy w załączniku.

Fotografia ilustracyjna jp