PZU Życie SA obejmuje ochroną swoich klientów również w przypadku epidemii lub pandemii.
19 marca 2020
Mariusz Ciarka odpowiada europosłance Sylwii Spurek
20 marca 2020
Pokaż wszystkie

Konferencja prasowa ministra Mariusza Kamińskiego z udziałem komendantów głównych Policji i Straży Granicznej

Minister Mariusz Kamiński poinformował na czwartkowej (19 marca br.) konferencji prasowej z udziałem komendanta głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi oraz komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, że dzięki działaniom polskich służb udało się zmniejszyć korki na granicach. Istotnej redukcji uległ czas oczekiwania na wjazd do naszego kraju od strony Niemiec, natomiast na przejściach z Czechami, Słowacją i Litwą ruch odbywa się na bieżąco, a granice są w pełni przejezdne.

– Ruch graniczny jest duży, bo wielu naszych obywateli chce wrócić do domu. To jest naturalne, ale zdajemy sobie także sprawę, że korki to duża uciążliwość – powiedział szef MSWiA. – W związku z tym, że wczoraj liczba osób oczekujących na wjazd do Polski była duża, podjęliśmy przemyślane i skuteczne działania, żeby przeorganizować pracę punktów sanitarnych i otworzyć nowe przejścia graniczne – dodał minister Mariusz Kamiński. Jak zaznaczył, żadne z działań podejmowanych przez służby nie może uchybić procedurom sanitarnym.

Znacznie zmniejszył się czas oczekiwania na wjazd do Polski
Wczoraj otwarto dodatkowe przejścia graniczne, w tym jedno przeznaczone specjalnie do przewozu zwierząt. – Działania, które przeprowadziliśmy, przyniosły efekty. Dziś korki się zmniejszyły – powiedział minister Mariusz Kamiński.

Komendant główny Straży Granicznej, gen. dyw. SG Tomasz Praga, poinformował, że funkcjonariusze skrócili działania do niezbędnego minimum, aby przyspieszyć czas kontroli. Wprowadzono dodatkowe siły Straży Granicznej i zmieniono organizację ruchu. Wczoraj wieczorem na wjazd do Polski przez przejście w Jędrzychowicach trzeba było czekać około 30 godzin – dziś czas ten zmalał do 8 godzin. Bez przeszkód można przekroczyć granicę z Czechami, Słowacją i Litwą. W Kołbaskowie czas oczekiwania także wynosi 8 godzin. – Mam nadzieję, że działania, które zamierzamy jeszcze podjąć, spowodują dalsze skrócenie kolejek – powiedział komendant Straży Granicznej. Jednocześnie poprosił wszystkich podróżnych o wyrozumiałość. Jak wyjaśnił, funkcjonariusze muszą dokonywać na granicy czynności zarówno sanitarnych, jak i typowo granicznych, a to wymaga czasu.

Ostatniej doby strażnicy graniczni odprawili w sumie ponad 65 tys. osób na wszystkich przejściach granicznych. Tylko na granicach wewnętrznych (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa) było to 52 tys. osób, a na samo lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie przybyło wczoraj około 4,5 tys. podróżnych.

Policja kontroluje osoby poddane kwarantannie
Komendant główny Policji, gen insp. Jarosław Szymczyk, powiedział, że przez ostatnie 8 dni funkcjonariusze przeprowadzili ponad 83 tys. kontroli u osób objętych kwarantanną. W zaledwie 600 przypadkach (mniej niż jeden procent) policjanci musieli podjąć dodatkowe czynności, aby wyjaśnić wątpliwości. W 21 przypadkach funkcjonariusze ustalili, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa związanego z niedotrzymaniem kwarantanny – w tych sprawach wszczęto postępowanie przygotowawcze. W pozostałych przypadkach policjanci poinformowali właściwe inspekcje sanitarne o nieprawidłowościach – teraz to inspekcje mogą wydać decyzje o ukaraniu tych osób. Policja także będzie kierować do sądów wnioski o ukaranie osób, których nieodpowiedzialne zachowanie mogło doprowadzić do zarażenia innych.

Kontrole Policji w miejscach kwarantanny mają też na celu udzielenie pomocy tym, którzy potrzebują wsparcia związanego m.in. z dostarczaniem żywności. Funkcjonariusze przekazują te informacje do właściwych instytucji.

Policjanci pomagają także w działaniach Straży Granicznej. Funkcjonariusze pilnują m.in. tych miejsc, przez które nie można obecnie wjechać do Polski. Policjantom pomagają żołnierze. Prawdopodobnie Policja skorzysta także z pomocy wojska w sytuacjach kontroli osób objętych kwarantanną.

– Chciałbym wyrazić uznanie dla naszych obywateli za ogromną dyscyplinę. Dane dotyczące tych, którzy odbywają kwarantannę, są bardzo budujące. Pokazują, że uświadamiamy sobie z jak poważnym zagrożeniem mamy do czynienia – podsumował minister Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA podziękował także wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w walkę z koronawirusem.