Z ostatniej chwili: MSWiA przedstawi w piątek, 21 września propozycję porozumienia!!!
19 września 2018
CBOS – od dwóch miesięcy rekordowe poparcie dla Policji.Jest ono niewątpliwie efektem akcji protestacyjnej NSZZ Policjantów. Dziękuję, jestem z Was dumny. – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.”
26 września 2018
Pokaż wszystkie

Komunikat z Nadzwyczajnego Posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Komunikat z Nadzwyczajnego Posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

ilustracja

Komunikat z Nadzwyczajnego Posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w dniu 24 września 2018 r. w Warszawie

 

KOMUNIKAT
z nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
w dniu 24 września 2018 r.

Członkowie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów reprezentujący wszystkie Zarządy Wojewódzkie w sposób jednogłośnyodnieśli się do propozycji przedstawionej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na spotkaniu w dniu 21 września 2018 r. Częściowa akceptacja związkowych postulatów przyjęta została z zadowoleniem i uznana za istotny krok na drodze do osiągnięcia pełnego porozumienia, jednak okazała się niewystarczająca, by już dziś zawiesić protest i odwołać manifestację zaplanowaną na dzień 2 października. Zawieszenie protestu i odwołanie manifestacji będzie możliwe jeżeli Minister w najbliższych dniach uwzględni w swojej propozycji uwagi wypracowane przez Zarząd Główny.

W dniu 24 września 2018 r. w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Jedynym punktem obrad była ocena propozycji porozumienia przedstawiona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na spotkaniu z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych, które odbyło się w ubiegły piątek, 21 września 2018 r. Członkowie Zarządu Głównego w przyjętej uchwale jednogłośnie podkreślili, że przedstawiona przez Ministra propozycja daje powody do satysfakcji z już osiągniętych efektów, ale nad pełnym porozumieniem i nad zawieszeniem protestu trzeba będzie jeszcze popracować. We wtorek na biurko Ministra Brudzińskiego trafi przyjęta przez Zarząd Główny uchwała, która punkt po punkcie odnosi się do poszczególnych postulatów w kontekście piątkowej propozycji porozumienia. Jeżeli w najbliższych dniach uwagi Zarządu Głównego zostaną zaakceptowane, zwołane zostanie kolejne posiedzenie i zapadną decyzje co do dalszych losów protestu.

Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów