Planowany w budżecie 2019′ wzrost kwoty bazowej w sferze budżetowej nie obejmie służb mundurowych
23 sierpnia 2018
Media o wznowieniu wypłaty dodatków dla policjantów
28 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie

Komendant Główny Policji po interwencji NSZZ Policjantów wznawia wypłacanie dodatków

Komendant Główny Policji po interwencji NSZZ Policjantów wznawia wypłacanie dodatków

ilustracja

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował, o wznowieniu wypłaty wydatków osobowych z § 3070 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dla funkcjonariuszy. Jednocześnie poinformował, że w ramach ogólnego planu finansowego Policji powyższe wydatki nie są zagrożone.

Gdyby nie zdecydowana reakcja NSZZ Policjantów, sprawa mogłaby nie ujrzeć światła dziennego, a komendanci wojewódzcy realizowaliby polecenie Komendanta Głównego. NSZZ Policjantów skierował w tej sprawie pisma do Komendanta Głównego Policji oraz do Premiera RP.

Pismo Komendanta Głównego Policji w załączniku.

*****************

Przywrócenie wypłaty dodatków do uposażenia absolutnie nie ma wpływu na prowadzoną Akcję Protestacyjną, a jej zakończenie uzależnione jest od podpisania porozumienia w sprawie sześciu postulatów, których nie spełnienie było przyczyną jej rozpoczęcia.
Nasze postulaty są niezmienne:
– Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;-
– Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
– Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);
– Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
– Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Z 2016 r. poz. 708, 2270, z 017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
– Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.
To od ich spełnienia uzależniona jest sytuacja służb mundurowych.
Rozpoczął się ostatni tydzień wakacyjnego wypoczynku, czyli okres powrotu do domów.
Ponieważ nas, odpowiedzialnych za Wasze bezpieczeństwo, jest w chwili obecnej najmniej w historii, jedźcie ostrożnie.
Problemy mają także Ratownicy Medyczni, o których pamiętamy i serdecznie pozdrawiamy.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Fotografia Ratownicza Waldemar Szańkowski, za co serdecznie dziękujemy.

Stanowisko Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – tutaj