Najniższe etaty mundurowe z awansem w grupie zaszeregowania
9 lutego 2022
Andrzej Struj. Pamiętamy!
14 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Informacja Komisji KWP ds. FP PZU w 2021 roku

Komisja KWP ds. FP PZU w 2021 roku udzieliła niebagatelnej pomocy finansowej m. in. na leczenie i rehabilitację funkcjonariuszy i pracowników Policji w wysokości 768 751,01  zł!

Szczegółowe informacje zostały w dniu 9 lutego br. przesłane do Jednostek wielkopolskiej Policji oraz organizacji związkowych.

Informacyjnie na zapomogi z funduszu będęcego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji przyznano w 2021 roku w skali całego województwa środki w wysokości 1 355 489 zł.

Ogółem wielkopolscy policjanci otrzymali pomoc w wysokości 2 124 240,01 zł!

Średnio na policjanta w skali 2021 roku wydatkowano środki pomocowe w wysokości ok. 265 zł.