Spotkanie z klasą mundurową!!!
21 czerwca 2019
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
26 czerwca 2019
Pokaż wszystkie

Gazeta Wyborcza krytykuje zamiary „Solidarności” związane z pluralizmem związkowym w służbach mundurowych.

Gazeta Wyborcza krytykuje zamiary „Solidarności” związane z pluralizmem związkowym w służbach mundurowych.

ilustracja

Prezydent Andrzej Duda, po namowach szefa „Solidarności” Piotra Dudy, wysłał do Sejmu projekt ustawy, który pozwoli „S” stworzyć konkurencyjną organizację związkową w szeregach policji – piszą Leszek Kostrzewski i Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej w artykule zatytułowanym: „Solidarność” chce rozbić związki zawodowe w policji. Pomógł prezydent Duda”

Nowelizacja ustawy o Policji wg. projektu wniesionego do Sejmu przez Prezydenta, zdaniem GW doprowadzi do rozbicia ruchu związkowego w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. Autorzy artykułu za przyczynę tych działań uznają krytykowanie rządu przez związkowców z NSZZ Policjantów. Przytaczają chronologię tego sporu od pierwszego wystąpienia do premier Szydło w sprawie ochrony policjantów w starciach z kibicami, po brak zgody na upolitycznienie policji i wreszcie masową akcję protestacyjną zwieńczoną manifestacją w dniu 2.10.2018′.

„Dopiero wielka demonstracja w październiku 2018 r. przeciwko rządowi i masowe odchodzenie policjantów na L-4 zmusiły nowego szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego do ustępstw i podpisania porozumienia” – twierdzi GW i przypomina, że treść zawartego porozumienia, zwłaszcza podwyżki przyznane policjantom, zostały ostro skrytykowane przez Piotra Dudę, szefa NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie Piotr Duda zintensyfikował naciski na utworzenie konkurencyjnego związku w Policji.

MSWiA w obawie o nasilenie protestu policjantów nie podjął inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Uczynił to na prośbę „Solidarności” Prezydent Andrzej Duda, kierując na dniach projekt nowelizacji ustaw pragmatycznych, zakładający likwidację monopolu związkowego w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, choć bez rekompensaty w postaci przyznania służbom prawa do strajku, co wyraźnie ogranicza ich prawa obywatelskie.

Dalej Gazeta Wyborcza przytacza treść stanowiska Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, podkreślając, że NSZZ Policjantów zapowiada użycie wszelkich środków i dostępnych możliwości w celu przeciwstawienia się wprowadzeniu nowelizacji ustawy o Policji.

Cały artykuł pod podanym linkiem: