Pogrzeb Krystyny Łybackiej
28 kwietnia 2020
Tarcza 3.0. w Sejmie. Ustawa sankcjonuje prawo do 100% uposażenia za okres nieobecności w służbie spowodowany kwarantanną lub izolacją.
29 kwietnia 2020
Pokaż wszystkie

FZZ odkłamuje iluzję tworzoną przez NSZZ “Solidarność” i Piotra Dudę?

Publikujemy Stanowisko Prezydium Forum Związków Zawodowych w sprawie komunikatu medialnego NSZZ “Solidarność” dotyczącego “Tarczy 3.0.” oraz działalności pozostałych reprezentatywnych centrali związkowych.

(…) W ostatnim czasie wielokrotnie apelowaliśmy o to, aby wszystkie trzy reprezentatywne centrale związkowe, tj. Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz NSZZ “Solidarność” zjednoczyły się w obliczu epidemii COVID-19 i wynikających z niej skutków społeczno – gospodarczych.

(…) Uważamy, że w tym szczególnym momencie, wszelkie niesnaski i dotychczasowe podziały należy odsunąć w imię walki o prawa pracownicze, prawa człowieka, jego godność i poczucie bezpieczeństwa. Wierzymy, że tylko razem jesteśmy w stanie powstrzymać kolejną falę prekaryzacji*, sztucznego uelastycznienia rozwiązań, które pod zasłoną kryzysu będą cofać standardy zatrudnienia w głęboką przepaść…

(…) Tymczasem na łamach “Tygodnika Solidarność ukazał się artykuł opisujący sprzeciw NSZZ “Solidarność” wobec zapisów tzw. Tarczy 3.0. Niezrozumiałym i bulwersującym jest postawa przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy, który nie pierwszy raz przypuszcza na pozostałe centrale związkowe frontalny atak sugerując szeroko pojętej opinii publicznej, jakoby Forum Związków Zawodowych popierało politykę uelastycznienia rynku pracy, czy też szerzej – odbierania zatrudnionym nabytych praw.

Pełna treść pisma FZZ (3 strony) w załącznikach

*„Prekaryzacja” oznacza pracę tymczasową zamiast pracy na stałą umowę, brak gwarancji ubezpieczenia zdrowotnego, płatnych nadgodzin, płatnego urlopu i zwolnienia chorobowego, oraz brak kontroli nad warunkami BHP w pracy, brak gwarancji stałego poziomu wynagrodzenia i możliwość utraty pracy w każdej chwili.