Możliwość doliczenia cywilnego stażu do służby ma objąć także Służbę Więzienną
24 listopada 2020
Krzysztof Balcer – w naszym środowisku nie powinno być osób agresywnych
26 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Formacje mundurowe chcą być traktowane równo

Zmiany dotyczące możliwość doliczenia cywilnego stażu do służby mają objąć też funkcjonariuszy więziennictwa – pisze Paulina Szewioła w Gazecie Prawnej w artykule zatytułowanym: “Cywilny staż a emerytura mundurowa. Formacje chcą być równo traktowane”.

Chodzi o art. 15a ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy… (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723: dalej: ustawa zaopatrzeniowa), który określa zasadę uwzględniania okresów cywilnych w stażu mundurowym. Różnicuje on bowiem funkcjonariuszy w zależności od tego, w którym roku wstąpili oni do służby.

Inaczej to wygląda w przypadku osób pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r., a odmiennie dla tych, którzy zostali przyjęci do niej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. Taki podział wprowadziła ustawa z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1609), która weszła w życie 1 października 2003 r. Wówczas z datą wsteczną zmieniono wspomniany art. 15a.

Czytaj więcej…