Wąsik o pieniądzach dla służb: planujemy duże środki na inwestycje
25 sierpnia 2021
Roszczenia pracowników budżetówki nie ustają. Wkrótce decyzje centrali związkowych w sprawie protestów.
1 września 2021
Pokaż wszystkie

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Dziękujemy naszym pieskom za ich codzienną służbę i życzymy samych udanych akcji. I oczywiście najsmaczniejszych przekąsek

Luna ze swoim opiekunem

Dziękujemy Luna! Będziemy tęsknić.
Pies patrolowo – tropiący Luna, która służyła w gdańskiej jednostce, wczoraj odeszła na emeryturę. Przyjazna dla ludzi, stanowcza wobec przestępców i zawsze wierna swojemu przewodnikowi.

Podczas wieloletniej służby Luna wielokrotnie brała udział w ściganiu sprawców czynów zabronionych, tropieniu osób zaginionych, zabezpieczeniu imprez masowych.
Odeszła do cywila, ale nie rozstała się ze swoim przewodnikiem, u którego spędzi zasłużoną emeryturę.

*****

Przypominamy, że podpis Prezydenta pod ustawą regulującą status prawny zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych zakończył proces legislacyjny tej potrzebnej ustawy. Obecnie we wszystkich formacjach MSWiA służy ponad 2 tys. psów i ponad 60 koni – większość w Policji. Rocznie ok. 10 proc. zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na „emeryturę”. Uchwalona 24 czerwca br. przez Sejm ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy.

Po przejściu na „emeryturę”, wszystkie zwierzęta będą pozostawać na stanie danej formacji. Ustawa przewiduje określenie obowiązków opiekunów zwierząt, w tym w szczególności związanych z zapewnieniem prawidłowego utrzymania zwierząt. Obejmie to:

– racjonalne żywienie i stały dostęp do czystej i świeżej wody;
– dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu;
– pielęgnację i utrzymanie w czystości;
– zapewnienie warunków utrzymania dostosowanego do potrzeb biologicznych

Opiekun z pierwszeństwem do opieki
Według ustawy, pierwszeństwo w przejmowaniu opieki nad zwierzęciem miałby dotychczasowy opiekun, o ile wyrazi taką wolę. W przypadku, gdy żadna uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji lub emerytowany funkcjonariusz, bądź funkcjonariusz rencista) nie wyraziłaby woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, opieka ta będzie sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji. Opieka nad zwierzęciem będzie mogła być także powierzona organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Wyżywienie w naturze lub ryczałt
Zapewnione ma być dostosowanie norm żywienia psa i konia do potrzeb jego organizmu, wieku, stanu zdrowia, warunków klimatycznych, funkcji fizjologicznych oraz wysiłku fizycznego lub wskazań lekarza weterynarii.
Opiekun zwierzęcia używanego do celów służbowych, będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt taki otrzyma również opiekun zwierzęcia wycofanego ze służby w danej formacji.

Poszczególne formacje będą nadzorować sposób realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zwierzę będzie mogło być odebrane i przydzielone innej osobie.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(jp) źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2303,prezydent-podpisal-trzynascie-ustaw.html