Uroczysta zbiórka łódzkich policjantów
5 czerwca 2017
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL–u
6 czerwca 2017
Pokaż wszystkie

Definicja doprowadzenia – opinia prawna

ilustracja

„W ostatnim okresie czasu gwałtownie wzrosła liczba wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów. Ten statystyczny wzrost ma związek z definicją doprowadzenia wprowadzoną przez Komendę Główną Policji, według której legitymowanie osoby jest formą doprowadzenia, a tym samym ucieczka osoby legitymowanej wydarzeniem nadzwyczajnym.

W ocenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, definicja taka jest zbyt daleko idąca i powoduje tylko wzrost poziomu stresu i braku wsparcia wśród policjantek i policjantów bezpośrednio realizujących ustawowe zadania Policji, związany z obawą przed nadzwyczajnymi czynnościami kontrolnymi związanymi z wydarzeniem nadzwyczajnym.

Opinia prawna sporządzona na naszą prośbę, którą przedstawiamy w załączeniu, potwierdza nasze wątpliwości.”

 

Opinia w załączniku