Nie żyje Jan Guz, wieloletni przewodniczący OPZZ.
27 maja 2019
Odchodzą doświadczeni policjanci, a chętnych, by wstąpić do Policji, jest coraz mniej.
27 maja 2019
Pokaż wszystkie

„Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć”

„Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć”

ilustracja

21 maja 2019 roku na polskim XVII-wiecznym cmentarzu w Kisielinie na Wołyniu, w 100-lecie powstania POLSKIEJ POLICJI miała miejsce uroczystość objęcia patronatem przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach grobu post.PP Joachima CIEPIELEWSKIEGO wraz z odsłonięciem tablicy informacyjnej w dwóch językach, polskim i ukraińskim, którą usadowiono na ogrodzeniu cmentarza.
Na miejscu została oprawiona polowa msza święta, w polskim i ukraińskim obrządku, koncelebrowana przez 8 kapłanów, po czterech wyznania rzymsko-katolickiego i czterech obrządku wschodniego.
Msza ku czci poległego oraz wszystkich policjantów II RP którzy rotę ślubowania wypełnili do końca oraz za wszystkich funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych służb II RP zamordowanych na kresach wschodnich.

Krótka notka biograficzna …
post.PP Joachim CIEPIELEWSKI urodził się 2 lipca 1886 roku.
Służbę w Policji Państwowej rozpoczął w 1920 roku,pełniąc ją w pow. horochowskim.
W dniu 13 grudnia 1923 roku, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zginął z rąk bandytów.
Osierocił żonę i troje dzieci.

Na nagrobku policjanta zamontowano nową granitową tablicę wraz z fotografią poległego.
We mszy wzięło udział ok.140 osób z całego naszego kraju ale i Ukrainy – na czele z władzami miejscowymi, Policją, dziećmi z okolicznej szkoły oraz liczną grupą mieszkańców.
Uroczystość została zorganizowana w ramach rozpoczętego w 2017 roku przez śląski zarząd NSZZ Policjantów projektu pod nazwą

„MUSIMY PAMIĘTAĆ – KISIELIN”

Projekt jest realizacją Uchwały ZW NSZZ P w Katowicach nr 24/VII/2017 w temacie ” odnowienia grobu i opieki nad miejscem wiecznego spoczynku właśnie post.Joachima Ciepielewskiego, ale i zadbania o inne groby naszych rodaków na tym cmentarzu.
Do końca tej kadencji będzie w dalszym ciągu realizowany – prac do wykonania na tej dużej nekropolii pozostało jeszcze wiele.
Wcześniej w ramach Zespołu roboczego ZW NSZZ P w Katowicach ds.opieki nad grobami poległych policjantów ” – wykonano szereg prac porządkowych przywracających nie tylko świetność grobu post.Ciepielewskiego ale wokół innych grobów naszych rodaków spoczywających na tym cmentarzu.
Nie udało by się go realizować z takim impetem, gdyby nie pomoc Komendanta Głównego Policji w Warszawie gen.insp.dr Jarosława SZYMCZYKA, który wydał zgodę na użycie środków służbowych oraz pomoc m.in Biura Historii i Tradycji Policji KGP na czele z jego Dyrektorem nadkom.Krzysztofem MUSIELAKIEM, Oficera Łącznikowego KGP w Łucku podinsp.Pawła DOBOSZA. Zaangażowanie w projekt wykazał również Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp.Krzysztof JUSTYŃSKI.Nawał obowiązków służbowych nie pozwolił jednak wziąć udziału w naszej uroczystości osobiście Komendantowi Głównemu Policji , reprezentował Pana Komendanta Dyrektor Biura Historii i Tradycji nadkom.Krzysztof Musielak, odczytując okolicznościowy adres.
Natomiast wcześniej na ręce Przewodniczącego Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds.opieki nad grobami i miejsca pamięci o Policjantach ” oraz koordynatora projektu ”MUSIMY PAMIĘTAĆ -KISIELIN ” Macieja Dziergasa wpłynął list od okolicznościowy Komendanta Głównego Policji w Warszawie gen.insp.Jarosława SZYMCZYKA – ze słowami uznania dla wszystkich zaangażowanych w projekt.
W uroczystości na cmentarzu w Kisielinie w dniu 21 maja wzięli udział;
Przedstawiciele konsularni:

 • Pan Wiesław MAZUR – Konsul Generalny RP w Łucku
 • Pan Marek ZAPÓR -Wicekonsul RP w Łucku

Stronę służbową reprezentowali:

 • Przedstawiciel Komendanta Głównego Policji nadkom.Krzysztof MUSIELAK – Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP w Warszawie
 • mł. insp. Jerzy CZEBRESZUK – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • podinsp.Paweł DOBOSZ -Oficer Łącznikowy KGP na Ukrainie

Zaproszeni goście:

 • Andrzej SPRYCHA – Prezes Stowarzyszenia Opieki Nad Grobami Policjantów na Wschodzie.
 • mł. insp. Julian SEKUŁA -Prezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie
 • sierż.w st. spocz. Krzysztof URBAŃCZYK – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie.
 • Teresa BRACKA -Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Katowicach
 • Ewa SŁABOŃ -Sekretarz Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939
 • Henryk KOZAK -Prezes Stowarzyszenia Motocyklowy Rajd Wołyński.
 • ks.Bogdan ZAGÓRSKI -kapelan policyjny garnizonu lubelskiego.
 • ks.Joachim GONDRO -kapelan policyjny garnizonu śląskiego.
 • ks.Mariusz Olejnik -duchowny rzymsko-katolicki.
 • ks.Jarosław WOLSKI -rzymsko-katolicki

Stronę ukraińską reprezentowali m.in :

 • Hałyna WINNIK -Wójt Gminy Kisielin wraz z pracownikami urzędu.
 • płk.Natalia PASYCZNIK -Zastępca Naczelnika Zarządu Głównego Policji Narodowej w Łucku.
 • por.Roman BUKOWIEC -Szef Policji Patrolowej z Łucka.
 • płk.w st.spocz.Igor RABCHYKOW -Naczelnik Sekcji Międzynarodowej Współpracy Policji w Łucku .
 • ppłk.w st.spocz.Mikołaj TROĆ -b.Komendant Powiatowy Policji w Lubomlu.
 • Siergiej BOJARCZUK- Redaktor Gazety Lokalnej z Lubomla

Zaproszeni goście z ramienia NSZZ Policjantów :

 • kol.Marek OSIEJEWSKI – ZG NSZZ Policjantów w Warszawie,
 • kol.Marek KOŁODZIEJ,
 • kol.Dariusz WICHNIEWICZ,
 • kol.Benedykt NOWAK -ZW NSZZ Policjantów w Opolu,
 • kol.Dariusz BRZEZICKI -ZW NSZZ Policjantów w Radomiu,
 • kol.Wojciech BIENIEK,
 • kol.Artur GARBACZ -ZW NSZZ Policjantów w Lublinie,
 • kol.Krzysztof BALCER -ZW NSZZ Policjantów w Łodzi,
 • kol.Tomasz BOROWIECKI,
 • kol.Grzegorz GUBAŁA -ZW NSZZ Policjantów w Krakowie,
 • kol.Witold CIEŚLEWICZ -ZW NSZZ Policjantów w Bydgoszczy,
 • kol.Adam BUDYNEK- ZW NSZZ Policjantów w Poznaniu,
 • kol.Piotr MIKITIUK -ZT NSZZ Policjantów w Parczewie,
 • kol.Dariusz WOJTAL,
 • kol.Artur ŚLUSARCZYK -ZT NSZZ Policjantów w Hrubieszowie,
 • kol.Remigiusz PREJS

Na grobie post.Joachima Ciepielewskiego wspólnie złożyli wieńce przedstawiciele polskiej i ukraińskiej Policji, władze konsularne RP, ukraińskie władze samorządowe i młodzież szkolna, przedstawiciele polskich i ukraińskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Po zakończonych uroczystościach na XVII-wiecznym cmentarzu, uczestnicy udali się pod stary Kościół w Kisielinie, gdzie złożono wieńce, zapalono znicze – oddając cześć pomordowanym tam w lipcu 1943 roku mieszkańcom Kisielina.

Drugą częścią uroczystości związanych z objęciem patronatu na cmentarzu w Kisielinie, była wieczorna uroczysta kolacja.
W sali bankietowej Zajazdu RESTPARK kolacja z udziałem Wicekonsula RP w Łucku Pana Marka Zagóra, oraz zaproszonych gości z kraju i Ukrainy.

W trakcie uroczystej kolacji,na podstawie Decyzji Prezydium Zarządu Głównego nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018 roku
„Za szczególne zasługi dla środowiska związkowo-policyjnego i wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów” – Medal Krzyż Niepodległości kl.I z Gwiazdą z rąk Wiceprzewodniczącego ZG NSZZ P w Warszawie kol.Kazimierza BARBACHOWSKIEGO, w asyście Przewodniczącego ZW NSZZ P woj.śląskiego kol.Michała SZCZĘŚNIAKA i I Wiceprzewodniczącego kol.Andrzeja SOCHY oraz Wiceprzewodniczącego Macieja DZIERGASA otrzymali ;

 • nadkom.Krzysztof MUSIELAK -Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP w Warszawie,
 • podinsp.Paweł DOBOSZ -Oficer Łącznikowy KGP na Ukrainie,
 • Andrzej SPRYCHA – Prezes Stowarzyszenia Opieki Nad Grobami Policjantów na Wschodzie,
 • mł. insp. Julian SEKUŁA -Prezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie,
 • sierż.w st. spocz. Krzysztof URBAŃCZYK – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie,
 • ks.Joachim GONDRO -kapelan policyjny garnizonu śląskiego,
 • ks.Mariusz Olejnik,
 • ks.Jarosław WOLSKI,
 • Henryk KOZAK -Prezes Stowarzyszenia Motocyklowy Rajd Wołyński,
 • Mirosław AGUSTYŃSKI -Muzeum Czynu Zbrojnego,
 • Artur CAPUTA -Muzeum Czynu Zbrojnego,
 • kol.Piotr MIKITIUK -ZT NSZZ Policjantów w Parczewie,
 • kol.Sławomir TELEON -ZT NSZZ Policjantów w Parczewie – nieobecny z powodu choroby – w jego imieniu odebrał kol.Piotr Mikitiuk,
 • mgr inż.Stanisław WSZOŁEK -darczyńca,
 • mgr inż.Marcin WIŚNIEWSKI -darczyńca

Decyzją Kapituły Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego, medal ”za zasługi na rzecz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego” otrzymali;

 • płk.w st.spocz.Igor RABCHYKOW -Naczelnik Sekcji Międzynarodowej Współpracy Policji w Łucku,
 • mł.insp.Julian SEKUŁA -Prezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie,
 • sierż.w st.spocz.Krzysztof URBAŃCZYK – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie,
 • kol.Artur ŚLUSARCZYK -ZT NSZZ P w Hrubieszowie,
 • kol.Remigiusz PREJS – ZT NSZZ P w Hrubieszowie,
 • kol.Dariusz WOJTAL -ZT NSZZP w Parczewie

W dniu 22 maja w trakcie powrotu do granicy, odwiedzono we Włodzimierzu Wołyńskim miejsce pochówku ofiar systemów totalitarnych – memoriał otwarty w 2015 roku -oddając cześć tam spoczywającym

Działania na kisielińskim cmentarzu w ramach Zespołu roboczego powołanego w strukturze Zarządu Wojewódzkiego będą realizowane w dalszym ciągu.
Objęcie patronatem grobu post.PP Joachima CIEPIELEWSKIEGO -nasz współczesnych policjantów ale i Polaków  – ZOBOWIĄZUJE.
Związkowe słowa podziękowania za udzieloną do tej pory pomoc kierujemy przede wszystkim do Komendanta Głównego Policji w Warszawie, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP w Warszawie,Oficera Łącznikowego KGP w Łucku, Konsula Generalnego RP w Łucku oraz Wicekonsula, Straży Granicznej, Służbie Celnej, organizacjom i stowarzyszeniom polskim, władzom samorządowym i Policji regionu łuckiego, zacnym darczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ P woj.śląskiego

List Komendanta Głównego Policji w załączniku.

Foto Galeria