Komunikat z Nadzwyczajnego Posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
26 września 2018
Uchwała nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
26 września 2018
Pokaż wszystkie

CBOS – od dwóch miesięcy rekordowe poparcie dla Policji.Jest ono niewątpliwie efektem akcji protestacyjnej NSZZ Policjantów. Dziękuję, jestem z Was dumny. – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.”

CBOS – od dwóch miesięcy rekordowe poparcie dla Policji.Jest ono niewątpliwie efektem akcji protestacyjnej NSZZ Policjantów. Dziękuję, jestem z Was dumny. – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.”

ilustracja

Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest na pierwszym miejscu spośród ocenianych instytucji. Policja oceniana jest wyżej m. in. od samorządów czy telewizji, a ponad dwukrotnie lepiej od sądów. – Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście. Jest to najlepszy prezent jaki możemy otrzymać za codzienną wytężoną pracę, trud i poświęcenie policjantów i pracowników Policji z całego kraju – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród dwudziestu pięciu poddanych ocenie respondentów.

CBOS, w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że blisko trzy czwarte ankietowanych (74%) dobrze ocenia jej działalność. W porównaniu do poprzedniej edycji badania, odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 6 p.p., natomiast odsetek ocen negatywnych zmniejszył się o 2 p.p. (15%). Wykresy nr 1 i 2.

Policja znajduje się obecnie na pierwszym miejscu spośród ocenianych instytucji, przed samorządami, telewizją czy wojskiem. Warto również zwrócić uwagę, że Policja oceniana jest ponad dwukrotnie lepiej od instytucji wymiaru sprawiedliwości. 

– Pierwszy raz w historii blisko aż trzy czwarte ankietowanych (74%) oceniło dobrze działalność Policji. W ostatnich latach ocena ta była wysoka (około 70%) i plasowała Policję w czołówce, jednak obecna ocena jest najwyższa od 1990 roku, a polska Policja po raz pierwszy zajęła pierwsze miejsce spośród badanych instytucji. Dziękując naszym obywatelom za tak wysokie zaufanie do polskiej Policji, pragnę serdecznie podziękować tym, dzięki którym taka ocena jest możliwa. To codzienna, ciężka służba policjantów i pracowników Policji, niesiona wszystkim potrzebującym pomoc i zrozumienie dla tych działań, ukształtowały pozytywny wizerunek policjantów jak i samej Policji.

Dziękuję, jestem z Was dumny. – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

******

Zwraca uwagę fakt, iż największy skok poparcia odnotowany został właśnie w ostatnich dwóch miesiącach. To na pewno nie przypadek, że w tym czasie trwa protest funkcjonariuszy, że do społeczeństwa za pośrednictwem mediów i billboardów dotarło wiele informacji o prawdziwej sytuacji w Policji. 

Na wzrost poparcia dla policji ogromny wpływ ma nasza akcja „Jeżdżę bezpiecznie, popieram protest policjantów”.