NSZZ Policjantów zaostrza swoje działania!
26 lutego 2018
Pracodawca odpowiada za mobbing nawet wtedy, gdy nie jest jego sprawcą.
1 marca 2018
Pokaż wszystkie

Art. 8a ust. 1 tzw. „ustawy represyjnej” jest martwy.

ilustracja

Zamieszczamy w załączniku odpowiedż wiceministra Zielińskiego na interpelację poselską w sprawie odwołania od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obniżającej świadczenia emerytalne

Według danych MSWiA do 5 stycznia 2018 roku wpłynęło 4014 wniosków złożonych w  trybie art. 8a ust. 1 ustawy emerytalnej. Obecnie w toku pozostaje 3854 postępowań.

Dotychczas nikt nie otrzymał pozytywnej decyzji!!!

Załącznik: Odpowiedź na interpelację.