II TURNIEJ STRZELECKI PAMIĘCI POLEGŁYCH POLICJANTÓW – OKRĘGLICA 12.09.2020R.
18 września 2020
Policyjni związkowcy odznaczeni w roku jubileuszu 30. lecia NSZZ Policjantów!
21 września 2020
Pokaż wszystkie

81. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

Związkowcy oddali hołd pomordowanym policjantom II RP!

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, podinsp. Andrzej Szary wraz z asp. Mateuszem Przybyłowskim, Członkiem Prezydium ZW NSZZ Policjantów w imieniu własnym i NSZZ Policjantów złożyli wiązankę pod Pomnikiem Policjantów II RP zamordowanych przez sowieckie NKWD przy Kościele Garnizonowym wielkopolskiej Policji przy ul. Swoboda oraz Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru przy ul. Fredry w Poznaniu.

Związkowcy w ten sposób uczcili pamięć o poległych policjantach i oddali hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

17 września 1939 r. około godz. 4.00 oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza koło Podwołoczysk na Podolu podjęły jako pierwsze walkę z jednostkami Armii Czerwonej przekraczającymi granicę naszej ojczyzny.

Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była konsekwencją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja.

Po jej dokonaniu aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków. Około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Kalininie.

Więcej fotografii – tutaj