Bodnar: zachowanie policji bywa polityczne
14 września 2020
ZATRZYMANI W ZWIĄZKU Z CZYNNĄ NAPAŚCIĄ NA FUNKCJONARIUSZY
14 września 2020
Pokaż wszystkie

80. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ ORAZ 30-LECIE DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZINA POLICYJNA 1939 R.

Przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej, odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej połączone z 30-leciem działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach.

Zebrani uczcili pamięć kilku tysięcy policjantów, zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, a jej gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński.

Uroczystości, zorganizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz Dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Katowicach, rozpoczęły się o 13.15 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w Miejscu Pamięci Narodowej przy Grobie Policjanta Polskiego. Poprzedziła je uroczysta msza święta w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, koncelebrowana przez Metropolitę Katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca.

W obchodach uczestniczyli ponadto: w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów – Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Elżbieta Rogowska, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach: insp. Mariusz Krzystyniak oraz insp. Artur Bednarek, reprezentujący Wojewodę Śląskiego gen. bryg. w st. spocz. dr Tomasz Miłkowski, reprezentujący Marszałka Województwa Śląskiego płk w st. spocz. Zbigniew Piątek, Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba, kierownictwo policji garnizonu śląskiego i innych garnizonów, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak, Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego Mariusz Siembiga, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna 1939 r.”, przedstawiciele władz województwa oraz władz samorządowych, przedstawiciele NSZZ Policjantów i inni zaproszeni goście.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, przed Grobem Policjanta Polskiego zapalony został „Znicz Pamięci”. Następnie zebranych gości powitała Pani Teresa Bracka – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”. Następnie wręczone zostały medale “Pro Patria”, okolicznościowe numizmaty Ogólnopolskiego Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna 1939 r.”, medal “Stowarzyszenia Generałów Policji RP”, który został nadany na sztandar Ogólnopolskiego Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz monety okolicznościowe NBP “Katyń-Palmiry 1940”.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, który podziękował Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu “Rodzina Policyjna 1939 r.” za odkłamywanie historii, edukację i kształtowanie pokolenia młodych Polaków. Komendant nawiązał także do osobistych, tragicznych, wojennych losów swojej rodziny.

W trakcie uroczystości, w intencji pomordowanych policjantów i ich rodzin, modlili się policyjni kapelani. Po apelu pamięci pod pomnikiem zostały zapalone znicze oraz złożone wiązanki kwiatów przez delegacje.

Obchody uświetniła Kompania Honorowa garnizonu śląskiego, która przeprowadziła uroczystą zmianę warty przy Grobie Policjanta Polskiego. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a oprawę lektorską policjanci z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach.

Więcej….