Stan kadrowy Policji na koniec 2019 roku.
10 lutego 2020
W 10. rocznicę śmierci podkom. Andrzeja Struja odsłonięto pamiątkową tablicę
10 lutego 2020
Pokaż wszystkie

Gazeta Prawna: zarobki w wojsku i w Policji 2020′.

Podstawę wynagrodzenia żołnierza zawodowego stanowi uposażenie zasadnicze o przeciętnej wysokości 5530 zł brutto. Poza nim członkowie wojska otrzymują dodatki: specjalny, służbowy, motywacyjny, funkcyjny, kompensacyjny oraz za długoletnią służbę.

Stawki uposażania zasadniczego w wojsku
Czynnikiem wpływającym na wysokość uposażenia jest stopień wojskowy danego żołnierza. Poniżej wymieniono stopnie w porządku rosnącym wraz z odpowiadającym im stawkom uposażenia zasadniczego:

 • szeregowy: 3650 zł brutto,
 • starszy szeregowy: 3720 zł brutto,
 • kapral: 4140 zł brutto,
 • starszy kapral: 4190 zł brutto,
 • plutonowy: 4240,00 zł brutto,
 • sierżant: 4440 zł brutto,
 • starszy sierżant: 4500 zł brutto,
 • młodszy chorąży: 4560 zł brutto,
 • chorąży: 4780 zł brutto,
 • starszy chorąży: 4890 zł brutto,
 • starszy chorąży sztabowy: 5000 zł brutto,
 • podporucznik: 5220 zł brutto,
 • porucznik: 5280 zł brutto,
 • kapitan: 5500 zł brutto,
 • major: 5930 zł brutto,
 • podpułkownik: 6530-7210 zł brutto,
 • pułkownik: 7660-9160 zł brutto zł brutto,
 • generał brygady: 9810-10 560 zł brutto,
 • generał dywizji 11 160-12 110 zł brutto,
 • generał broni: 12 810-13 810 zł brutto,
 • generał: 16 160 zł brutto.

Świadczenie mieszkaniowe
Żołnierz zawodowy ma prawo do zakwaterowania w miejscowości, gdzie pełni służbę (na czas pełnienia służby). Jeśli nie może skorzystać z tego uprawnienia z powodu braku odpowiedniego lokalu, zyskuje podstawę do ubiegania się o wypłatę świadczenia mieszkaniowego.

Dodatek za długoletnią służbę
Długoletnia służba wojskowa jest wynagradzana dodatkiem do pensji. Po osiągnięciu 3-letniego stażu żołnierz zyskuje prawo do uposażenia wyższego o 3 proc. Podwyżka wspomnianej wysokości następuje od tego momentu co roku, aż do 15 roku służby. Wynagrodzenie żołnierza, który odbył 15-letnią służbę wzrasta o 15 proc., a potem – do 35 roku służby – rośnie o 1 proc. w skali roku.

Dodatek specjalny
Dodatek specjalny jest rekompensatą za pracę w wyjątkowych warunkach lub wypełnianie szczególnie wymagających obowiązków. Otrzymać go można za:

 • wykonywanie lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych,
 • wykonywanie bezpośredniej obsługi wojskowych statków powietrznych,
 • pełnienie służby w składzie załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej wychodzących na morze,
 • wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego,
 • wykonywanie skoków ze spadochronem,
 • pełnienie służby polegającej na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie,
 • wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej,
 • pełnienie służby w SKW lub SWW,
 • rozminowywanie terenu lub jego oczyszczanie z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych,
 • pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
 • wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniem oraz ratowniczych.

Dodatek służbowy
Na dodatek służbowy mogą liczyć żołnierze pełniący służbę w ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym Rzeczypospolitej Polskiej, JW. GROM, JW. FORMOZA, JW. Komandosów, Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie czy w orkiestrze reprezentacyjnej WP oraz kompaniach reprezentacyjnych WP.

Dodatek kompensacyjny
Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu,w szczególnym trybie, na wyższe stanowisko służbowe przysługuje stały dodatek kompensacyjny. Zyskuje do niego prawo w dniu objęcia obowiązków na wyższym stanowisku. Dodatek wynosi tyle, co różnica między stawką uposażenia zasadniczego na stanowisku po mianowaniu a stawką należną na stanowisku poprzednim.

Dodatek motywacyjny
Szeregowi i podoficerowie mogą otrzymywać dodatek motywacyjny. Przysługuje on żołnierzom, którzy w opinii służbowej uzyskali ocenę co najmniej dobrą oraz zdali egzamin na klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym.

(…) Dodatek od nadwagi – proponuje jeden z internautów…(przyp. jp)

Zarobki w policji. O ile wzrosło wynagrodzenie funkcjonariuszy w 2020 r.?

Akcje protestacyjne policjantów w 2018 zakończyło podpisanie porozumienia z MSWiA, które dało funkcjonariuszom gwarancję lepszych zarobków. W 2019 ich wynagrodzenia wzrosły o 655 złotych brutto. 1 stycznia 2020 nastąpiła kolejna podwyżka w kwocie 500 złotych brutto.

Co składa się na wynagrodzenie policjanta?
Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składowych: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant otrzymuje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę oraz świadczenia socjalne.

Wysokość pensji a grupa zaszeregowania
1 stycznia tego roku wynagrodzenia policjantów – niezależnie od grupy zaszeregowania, która kształtuje rząd zarobków – wzrosły o 500 złotych brutto w stosunku do roku poprzedniego.

Do pierwszej grupy zaszeregowania należą kursanci, czyli funkcjonariusze przebywający na stacjonarnym szkoleniu podstawowym. Zarabiają oni obecnie średnio 2806 złotych netto miesięcznie. Na czas kursu zapewnia im się dodatkowo zakwaterowanie oraz wyżywienie. Zakończenie szkolenia jest jednoznaczne z przejściem kursanta do drugiej grupy zaszeregowania – wówczas zyskuje on miano policjanta, a jego pensja rośnie o 1069 złotych do kwoty 3875 złotych netto miesięcznie. Do trzeciej grupy należą referenci z wynagrodzeniem 4250 „na rękę” oraz dzielnicowi i kontrolerzy ruchu drogowego otrzymujący 4522 zł, do piątej – detektywi i asystenci zarabiający średnio 4785 złotych, a do szóstej – dyżurni oraz specjaliści ze średnim uposażeniem sięgającym 5272 złotych. Siódmą grupę zaszeregowania reprezentują policjanci na stanowiskach kierowniczych oraz wykonawczych wyższego szczebla, przede wszystkim referenci, zarabiający miesięcznie 5395 złotych. Ósmą grupę tworzą głównie zastępcy naczelników wydziałów, których pensja wynosi średnio 5759 złotych. W 9 grupie zaszeregowania przeważają eksperci ze średnim uposażeniem 6243 zł. Dla porównania komendant powiatowy (12 grupa) zarabia średnio 8350 złotych, komendant wojewódzki (grupa 14a) – 10 784 zł, zastępca komendanta głównego (grupa 15) – 14 032 zł, a komendant główny Policji (grupa 16) – 16 474 zł.